Biotopové výskytové záznamy

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 31 - 45 z 326 záznamov

 
 
 
 
-
 
 
 
 
-
 
-
 
-
 
-
 

 

  Biotop Kód biotopu Lokalita Odhad plochy Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi 6440 Apáli 12. 06. 2019 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi 6440 Chľaba 15. 05. 2019 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Vnútrozemské slaniská a slané lúky 1340 Močenok I 18. 09. 2019 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Vnútrozemské slaniská a slané lúky 1340 Siky pri Močenku 18. 09. 2019 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p. 3270 Salka 05. 09. 2019 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p. 3270 Kamenica nad Hronom 20. 09. 2019 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Panónske slané stepi a slaniská 1530 Močenok 20. 09. 2019 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch 6260 Mužla 11. 07. 2018 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Subpanónske travinnobylinné porasty 6240 Hradište 07. 08. 2018 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Subpanónske travinnobylinné porasty 6240 Hradište 07. 08. 2018 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 Malé Kozmálovce 10. 08. 2018 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Vnútrozemské slaniská a slané lúky 1340 Bokroš 17. 08. 2018 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Vnútrozemské slaniská a slané lúky 1340 Jatov 31. 08. 2018 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Vnútrozemské slaniská a slané lúky 1340 Bačove slance 3 31. 08. 2018 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch 6120 Vozokany 13. 07. 2018 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu