Biotopové výskytové záznamy

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 16 - 30 z 326 záznamov

 
 
 
 
-
 
 
 
 
-
 
-
 
-
 
-
 

 

  Biotop Kód biotopu Lokalita Odhad plochy Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný Subpanónske travinnobylinné porasty 6240 Dražovce-súbežný hrebeň 25. 06. 2019 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Panónske travinnobylinné porasty na spraši 6250 PR Dieňová hora 16. 06. 2019 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží 6210 PR Dieňová hora II 05. 06. 2019 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Panónske travinnobylinné porasty na spraši 6250 Kamenica nad Hronom 15. 05. 2019 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi 6440 Žitavský luh 07. 06. 2019 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi 6440 Nekyje na Ostrove 06. 08. 2019 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Panónske travinnobylinné porasty na spraši 6250 Bíňa 05. 06. 2019 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch 6120 Abov 29. 05. 2019 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží , *dôležité stanovištia Orchideaceae 6211 Nové Osady  30. 05. 2019 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Vnútrozemské slaniská a slané lúky 1340 Pavol 04. 09. 2019 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Vnútrozemské slaniská a slané lúky 1340 Pavol II 04. 09. 2019 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Vnútrozemské slaniská a slané lúky 1340 Pavol III 04. 09. 2019 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p. 3270 Číčov 05. 09. 2019 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Vnútrozemské slaniská a slané lúky 1340 Panské lúky 05. 09. 2019 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Vnútrozemské slaniská a slané lúky 1340 Ráczovo jazierko 06. 09. 2019 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu