Vytlačiť

(+ 4)

Projekt

Drienčanský kras

Územia na mape

Dátum

3.8.2021 (leto)


Plocha

4,00 m2


Poznámka

Hodnotná plocha s mozaikou xerofilných trávnych biotopov a výskytom Adonis vernalis, Anemone sylvestris, Bupleurum affine a Gentiana cruciata. Výskyt ďalších vzácnejších druhov je možný.

Biotopy

Kód biotopu Natura Názov biotopu Natura Pokryvnosť v %
Kr7 x Trnkové a lieskové kroviny x 2,00
Lk3 x Mezofilné pasienky a spásané lúky x 15,00
Pd plošné porasty drevín, ktoré nespĺňajú charakteristiky lesných biotopov ani krovitých či iných biotopov definovaných v Katalógu biotopov Slovenska a nie sú porastami nepôvodných drevín (napr. pokročilé sukcesné štádiá opustených plôch porastené náletovými 4,00
Tr1 6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité stanovištia Orchidacae) 6210 55,00
Tr2 6240 Subpanónske travinnobylinné porasty 6240 24,00

Botanické taxóny

Druh Kód biotopu Názov biotopu Etáž Škála Zastúpenie
Achillea millefolium agg. Tr1 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité stanovištia Orchidacae) E1 Tansley 2 - medzi 1% a 50%
Arabis hirsuta agg. Tr1 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité stanovištia Orchidacae) E1 Tansley 1 - menej ako 1%
bodliak trnitý Tr1 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité stanovištia Orchidacae) E1 Tansley 1 - menej ako 1%
borievka obycajná Tr1 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité stanovištia Orchidacae) E2 Tansley 1 - menej ako 1%
borovica lesná Pd plošné porasty drevín, ktoré nespĺňajú charakteristiky lesných biotopov ani krovitých či iných biotopov definovaných v Katalógu biotopov Slovenska a nie sú porastami nepôvodných drevín (napr. pokročilé sukcesné štádiá opustených plôch porastené náletovými E3 Tansley 2 - medzi 1% a 50%
Catapyrenium michelii Tr1 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité stanovištia Orchidacae) E1 Tansley 1 - menej ako 1%
Chamaecytisus sp. Tr1 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité stanovištia Orchidacae) E1 Tansley 2 - medzi 1% a 50%
ciernohlávok obycajný Lk3 Mezofilné pasienky a spásané lúky E1 Tansley 2 - medzi 1% a 50%
ciernohlávok zastrihovaný Tr1 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité stanovištia Orchidacae) E1 Tansley 1 - menej ako 1%
Cirsium vulgare subsp. lanceolatum (syn.) Lk3 Mezofilné pasienky a spásané lúky E1 Tansley 1 - menej ako 1%
cistec nemecký Tr1 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité stanovištia Orchidacae) E1 Tansley 1 - menej ako 1%
datelina bledožltá Tr1 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité stanovištia Orchidacae) E1 Tansley 1 - menej ako 1%
datelina plazivá Lk3 Mezofilné pasienky a spásané lúky E1 Tansley 2 - medzi 1% a 50%
datelina rolná Tr1 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité stanovištia Orchidacae) E1 Tansley 1 - menej ako 1%
divozel Chaixov rakúsky Tr1 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité stanovištia Orchidacae) E1 Tansley 1 - menej ako 1%
Dorycnium pentaphyllum agg. Tr1 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité stanovištia Orchidacae) E1 Tansley 1 - menej ako 1%
drien obycajný Kr7 Trnkové a lieskové kroviny E2 Tansley 1 - menej ako 1%
dub cerový Pd plošné porasty drevín, ktoré nespĺňajú charakteristiky lesných biotopov ani krovitých či iných biotopov definovaných v Katalógu biotopov Slovenska a nie sú porastami nepôvodných drevín (napr. pokročilé sukcesné štádiá opustených plôch porastené náletovými E3 Tansley 2 - medzi 1% a 50%
dúška panónska Tr2 Subpanónske travinnobylinné porasty E1 Tansley 1 - menej ako 1%
dušovka rolná Tr2 Subpanónske travinnobylinné porasty E1 Tansley 1 - menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

Lokalitné údaje

Krajina

Slovenská republika

NUTS oblasť

Stredné Slovensko

 

Kraj

Banskobystrický kraj

Okres

Rimavská Sobota

 

Obec

Hrušovo

Kataster

Hrušovo

 

Orografický celok

Revucka vrchovina

Bioregión

alpský región

 

Kompetencia ŠOP SR

S-CHKO Cerová vrchovina

TM (1:50 000)

M-34-125-A

 

ZM (1:10 000)

37-31-21

DFS

74-86c

 

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Hlavný mapovateľ

Duchoň Mário

Ostatní mapovatelia

Literatúra