Vytlačiť

(+ 2)

Projekt

Drienčanský kras

Územia na mape

Dátum

4.8.2021 (leto)


Plocha

4,00 m2


Poznámka

Lokalita nie je z botanického hľadiska ničím výnimočná. Pre zachovanie pestrosti krajiny je však vhodné aby tieto údolné lúky nezarástli a boli zachované.

Biotopy

Kód biotopu Natura Názov biotopu Natura Pokryvnosť v %
Lk3 x Mezofilné pasienky a spásané lúky x 89,00
Pd plošné porasty drevín, ktoré nespĺňajú charakteristiky lesných biotopov ani krovitých či iných biotopov definovaných v Katalógu biotopov Slovenska a nie sú porastami nepôvodných drevín (napr. pokročilé sukcesné štádiá opustených plôch porastené náletovými 10,00
X3 x Nitrofilná ruderálna vegetácia mimo sídiel x 1,00

Botanické taxóny

Druh Kód biotopu Názov biotopu Etáž Škála Zastúpenie
Achillea millefolium agg. Lk3 Mezofilné pasienky a spásané lúky E1 Tansley 2 - medzi 1% a 50%
Arctium sp. X3 Nitrofilná ruderálna vegetácia mimo sídiel E1 Tansley 1 - menej ako 1%
borovica lesná Pd plošné porasty drevín, ktoré nespĺňajú charakteristiky lesných biotopov ani krovitých či iných biotopov definovaných v Katalógu biotopov Slovenska a nie sú porastami nepôvodných drevín (napr. pokročilé sukcesné štádiá opustených plôch porastené náletovými E3 Tansley 1 - menej ako 1%
cakanka obycajná Lk3 Mezofilné pasienky a spásané lúky E1 Tansley 1 - menej ako 1%
cerešna vtácia Pd plošné porasty drevín, ktoré nespĺňajú charakteristiky lesných biotopov ani krovitých či iných biotopov definovaných v Katalógu biotopov Slovenska a nie sú porastami nepôvodných drevín (napr. pokročilé sukcesné štádiá opustených plôch porastené náletovými E3 Tansley 2 - medzi 1% a 50%
ciernohlávok obycajný Lk3 Mezofilné pasienky a spásané lúky E1 Tansley 2 - medzi 1% a 50%
datelina lúcna Lk3 Mezofilné pasienky a spásané lúky E1 Tansley 1 - menej ako 1%
datelina plazivá Lk3 Mezofilné pasienky a spásané lúky E1 Tansley 2 - medzi 1% a 50%
Festuca rubra agg. Lk3 Mezofilné pasienky a spásané lúky E1 Tansley 2 - medzi 1% a 50%
hloh jednosemenný Pd plošné porasty drevín, ktoré nespĺňajú charakteristiky lesných biotopov ani krovitých či iných biotopov definovaných v Katalógu biotopov Slovenska a nie sú porastami nepôvodných drevín (napr. pokročilé sukcesné štádiá opustených plôch porastené náletovými E2 Tansley 1 - menej ako 1%
hrab obycajný Pd plošné porasty drevín, ktoré nespĺňajú charakteristiky lesných biotopov ani krovitých či iných biotopov definovaných v Katalógu biotopov Slovenska a nie sú porastami nepôvodných drevín (napr. pokročilé sukcesné štádiá opustených plôch porastené náletovými E3 Tansley 2 - medzi 1% a 50%
hrebienka obycajná Lk3 Mezofilné pasienky a spásané lúky E1 Tansley 1 - menej ako 1%
hviezdica trávovitá Lk3 Mezofilné pasienky a spásané lúky E1 Tansley 1 - menej ako 1%
hviezdnik rocný Lk3 Mezofilné pasienky a spásané lúky E1 Tansley 1 - menej ako 1%
ihlica rolná Lk3 Mezofilné pasienky a spásané lúky E1 Tansley 1 - menej ako 1%
iskerník plazivý Lk3 Mezofilné pasienky a spásané lúky E1 Tansley 2 - medzi 1% a 50%
iskerník prudký Lk3 Mezofilné pasienky a spásané lúky E1 Tansley 2 - medzi 1% a 50%
jahoda obycajná Lk3 Mezofilné pasienky a spásané lúky E1 Tansley 1 - menej ako 1%
jarva obycajná Lk3 Mezofilné pasienky a spásané lúky E1 Tansley 1 - menej ako 1%
jelša lepkavá Pd plošné porasty drevín, ktoré nespĺňajú charakteristiky lesných biotopov ani krovitých či iných biotopov definovaných v Katalógu biotopov Slovenska a nie sú porastami nepôvodných drevín (napr. pokročilé sukcesné štádiá opustených plôch porastené náletovými E3 Tansley 1 - menej ako 1%

Lokalitné údaje

Krajina

Slovenská republika

NUTS oblasť

Stredné Slovensko

 

Kraj

Banskobystrický kraj

Okres

Rimavská Sobota

 

Obec

Hrušovo

Kataster

Hrušovo

 

Orografický celok

Revucka vrchovina

Bioregión

alpský región

 

Kompetencia ŠOP SR

S-CHKO Cerová vrchovina

TM (1:50 000)

M-34-125-A

 

ZM (1:10 000)

37-31-21

DFS

74-86c

 

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Hlavný mapovateľ

Duchoň Mário

Ostatní mapovatelia

Literatúra