Vytlačiť

(+ 3)

Projekt

Drienčanský kras

Územia na mape

Dátum

17.7.2021 (leto)


Plocha

4,00 m2


Poznámka

Vápencová skalka so xerotermnou travinobylinnou vegetáciou. Maloplošná lokalita, druhovo tým pádom nie extra bohatá. Z hľadiska ochrany biodiverzity však ide o zaujímavé spestrenie v okolitej intenzifikovanej lúke.

Biotopy

Kód biotopu Natura Názov biotopu Natura Pokryvnosť v %
Kr7 x Trnkové a lieskové kroviny x 15,00
Lk3 x Mezofilné pasienky a spásané lúky x
Pd plošné porasty drevín, ktoré nespĺňajú charakteristiky lesných biotopov ani krovitých či iných biotopov definovaných v Katalógu biotopov Slovenska a nie sú porastami nepôvodných drevín (napr. pokročilé sukcesné štádiá opustených plôch porastené náletovými 10,00
Tr2 6240 Subpanónske travinnobylinné porasty 6240 75,00

Botanické taxóny

Druh Kód biotopu Názov biotopu Etáž Škála Zastúpenie
Achillea millefolium agg. Tr2 Subpanónske travinnobylinné porasty E1 Tansley 1 - menej ako 1%
Catapyrenium michelii Tr2 Subpanónske travinnobylinné porasty E1 Tansley 1 - menej ako 1%
divozel Chaixov rakúsky Tr2 Subpanónske travinnobylinné porasty E1 Tansley 1 - menej ako 1%
drien obycajný Kr7 Trnkové a lieskové kroviny E2 Tansley 2 - medzi 1% a 50%
dub cerový Pd plošné porasty drevín, ktoré nespĺňajú charakteristiky lesných biotopov ani krovitých či iných biotopov definovaných v Katalógu biotopov Slovenska a nie sú porastami nepôvodných drevín (napr. pokročilé sukcesné štádiá opustených plôch porastené náletovými E3 Tansley 2 - medzi 1% a 50%
dúška panónska Tr2 Subpanónske travinnobylinné porasty E1 Tansley 2 - medzi 1% a 50%
fúzatka prstnatá Tr2 Subpanónske travinnobylinné porasty E1 Tansley 2 - medzi 1% a 50%
Galium verum agg. Tr2 Subpanónske travinnobylinné porasty E1 Tansley 1 - menej ako 1%
Hieracium bauhinii (syn.) Tr2 Subpanónske travinnobylinné porasty E1 Tansley 1 - menej ako 1%
hlavác žltkastý Tr2 Subpanónske travinnobylinné porasty E1 Tansley 1 - menej ako 1%
horcík jastrabníkovitý Tr2 Subpanónske travinnobylinné porasty E1 Tansley 1 - menej ako 1%
hrab obycajný Pd plošné porasty drevín, ktoré nespĺňajú charakteristiky lesných biotopov ani krovitých či iných biotopov definovaných v Katalógu biotopov Slovenska a nie sú porastami nepôvodných drevín (napr. pokročilé sukcesné štádiá opustených plôch porastené náletovými E3 Tansley 2 - medzi 1% a 50%
hrdobarka obycajná Tr2 Subpanónske travinnobylinné porasty E1 Tansley 1 - menej ako 1%
hviezdnik rocný Tr2 Subpanónske travinnobylinné porasty E1 Tansley 1 - menej ako 1%
javor polný Pd plošné porasty drevín, ktoré nespĺňajú charakteristiky lesných biotopov ani krovitých či iných biotopov definovaných v Katalógu biotopov Slovenska a nie sú porastami nepôvodných drevín (napr. pokročilé sukcesné štádiá opustených plôch porastené náletovými E3 Tansley 2 - medzi 1% a 50%
kostrava valeská Tr2 Subpanónske travinnobylinné porasty E1 Tansley 1 - menej ako 1%
kostrava žliabkatá Tr2 Subpanónske travinnobylinné porasty E1 Tansley 2 - medzi 1% a 50%
kotúc polný Tr2 Subpanónske travinnobylinné porasty E1 Tansley 1 - menej ako 1%
lubovník bodkovaný Tr2 Subpanónske travinnobylinné porasty E1 Tansley 1 - menej ako 1%
lucerna kosákovitá Tr2 Subpanónske travinnobylinné porasty E1 Tansley 1 - menej ako 1%

Lokalitné údaje

Krajina

Slovenská republika

NUTS oblasť

Stredné Slovensko

 

Kraj

Banskobystrický kraj

Okres

Rimavská Sobota

 

Obec

Slizké

Kataster

Slizké

 

Orografický celok

Revucka vrchovina

Bioregión

alpský región

 

Kompetencia ŠOP SR

S-CHKO Cerová vrchovina

TM (1:50 000)

M-34-125-A

 

ZM (1:10 000)

37-31-22

DFS

74-86d

 

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Hlavný mapovateľ

Duchoň Mário

Ostatní mapovatelia

Literatúra