Vytlačiť

(+ 3)

Projekt

Drienčanský kras

Územia na mape

Dátum

1.8.2021 (leto)


Plocha

4,00 m2


Poznámka

Z botanického hľadiska neboli zaznamenané žiadne zaujímavejšie nálezy a vzhľadom na polohu (plochý reliéf, hlbšie ťažké pôdy) tu ani nemožno očakávať vzácnejšie rastlinné druhy.

Biotopy

Kód biotopu Natura Názov biotopu Natura Pokryvnosť v %
Kr7 x Trnkové a lieskové kroviny x 3,00
Lk1 6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 80,00
LU lúčne úhory – dlhodobo neobhospodarované lúky 15,00
Pd plošné porasty drevín, ktoré nespĺňajú charakteristiky lesných biotopov ani krovitých či iných biotopov definovaných v Katalógu biotopov Slovenska a nie sú porastami nepôvodných drevín (napr. pokročilé sukcesné štádiá opustených plôch porastené náletovými 2,00

Botanické taxóny

Druh Kód biotopu Názov biotopu Etáž Škála Zastúpenie
Achillea millefolium agg. Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky E1 Tansley 2 - medzi 1% a 50%
barborka obyčajná Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky E1 Tansley 1 - menej ako 1%
cakanka obycajná Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky E1 Tansley 2 - medzi 1% a 50%
Catapyrenium michelii Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky E1 Tansley 1 - menej ako 1%
cerkác peniažtekový Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky E1 Tansley 1 - menej ako 1%
chrastavec rolný Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky E1 Tansley 1 - menej ako 1%
ciernohlávok obycajný Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky E1 Tansley 1 - menej ako 1%
datelina lúcna Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky E1 Tansley 2 - medzi 1% a 50%
dub cerový Kr7 Trnkové a lieskové kroviny E3 Tansley 1 - menej ako 1%
dúška vajcovitá Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky E1 Tansley 1 - menej ako 1%
Festuca rubra agg. Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky E1 Tansley 2 - medzi 1% a 50%
fialka srstnatá Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky E1 Tansley 1 - menej ako 1%
Galium mollugo agg. Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky E1 Tansley 1 - menej ako 1%
Galium verum agg. Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky E1 Tansley 2 - medzi 1% a 50%
hloh jednosemenný Kr7 Trnkové a lieskové kroviny E2 Tansley 1 - menej ako 1%
hrab obycajný Kr7 Trnkové a lieskové kroviny E2 Tansley 1 - menej ako 1%
hviezdica trávovitá Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky E1 Tansley 1 - menej ako 1%
hviezdnik rocný Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky E1 Tansley 1 - menej ako 1%
iskerník prudký Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky E1 Tansley 1 - menej ako 1%
jahoda trávnicová Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky E1 Tansley 1 - menej ako 1%

Lokalitné údaje

Krajina

Slovenská republika

NUTS oblasť

Stredné Slovensko

 

Kraj

Banskobystrický kraj

Okres

Rimavská Sobota

 

Obec

Drienčany

Kataster

Drienčany

 

Orografický celok

Revucka vrchovina

Bioregión

alpský región

 

Kompetencia ŠOP SR

S-CHKO Cerová vrchovina

TM (1:50 000)

M-34-125-A

 

ZM (1:10 000)

37-33-02

DFS

74-86c

 

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Hlavný mapovateľ

Duchoň Mário

Ostatní mapovatelia

Literatúra