Vytlačiť

(+ 3)

Projekt

Drienčanský kras

Územia na mape

Dátum

16.7.2021 (leto)


Plocha

4,00 m2


Poznámka

Prelínajúca sa mozaika biotopov Lk3, širokolistých xerotermných trávnikov Tr1 a úzkolistých Tr2.

Biotopy

Kód biotopu Natura Názov biotopu Natura Pokryvnosť v %
Lk3 x Mezofilné pasienky a spásané lúky x 25,00
Pd plošné porasty drevín, ktoré nespĺňajú charakteristiky lesných biotopov ani krovitých či iných biotopov definovaných v Katalógu biotopov Slovenska a nie sú porastami nepôvodných drevín (napr. pokročilé sukcesné štádiá opustených plôch porastené náletovými 5,00
Tr1 6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité stanovištia Orchidacae) 6210 40,00
Tr2 6240 Subpanónske travinnobylinné porasty 6240 30,00

Botanické taxóny

Druh Kód biotopu Názov biotopu Etáž Škála Zastúpenie
Achillea millefolium agg. Lk3 Mezofilné pasienky a spásané lúky E1 Tansley 2 - medzi 1% a 50%
cakanka obycajná Lk3 Mezofilné pasienky a spásané lúky E1 Tansley 1 - menej ako 1%
cerkác peniažtekový Lk3 Mezofilné pasienky a spásané lúky E1 Tansley 1 - menej ako 1%
chlpánik Bauhinov Tr1 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité stanovištia Orchidacae) E1 Tansley 1 - menej ako 1%
ciernohlávok obycajný Lk3 Mezofilné pasienky a spásané lúky E1 Tansley 1 - menej ako 1%
datelina horská Tr1 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité stanovištia Orchidacae) E1 Tansley 1 - menej ako 1%
datelina lúcna Lk3 Mezofilné pasienky a spásané lúky E1 Tansley 1 - menej ako 1%
datelina rolná Tr1 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité stanovištia Orchidacae) E1 Tansley 1 - menej ako 1%
dub cerový Pd plošné porasty drevín, ktoré nespĺňajú charakteristiky lesných biotopov ani krovitých či iných biotopov definovaných v Katalógu biotopov Slovenska a nie sú porastami nepôvodných drevín (napr. pokročilé sukcesné štádiá opustených plôch porastené náletovými E3 Tansley 2 - medzi 1% a 50%
dúška panónska Tr2 Subpanónske travinnobylinné porasty E1 Tansley 2 - medzi 1% a 50%
dúška vajcovitá Lk3 Mezofilné pasienky a spásané lúky E1 Tansley 1 - menej ako 1%
Euphorbia esula (syn.) Tr1 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité stanovištia Orchidacae) E1 Tansley 1 - menej ako 1%
Festuca rubra agg. Lk3 Mezofilné pasienky a spásané lúky E1 Tansley 2 - medzi 1% a 50%
fialka psia Lk3 Mezofilné pasienky a spásané lúky E1 Tansley 1 - menej ako 1%
fialka srstnatá Tr1 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité stanovištia Orchidacae) E1 Tansley 1 - menej ako 1%
Galium mollugo agg. Lk3 Mezofilné pasienky a spásané lúky E1 Tansley 1 - menej ako 1%
Galium verum agg. Tr1 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité stanovištia Orchidacae) E1 Tansley 1 - menej ako 1%
hloh jednosemenný Tr1 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité stanovištia Orchidacae) E2 Tansley 1 - menej ako 1%
horcinka chochlatá Tr1 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité stanovištia Orchidacae) E1 Tansley 1 - menej ako 1%
hrachor hluznatý Tr1 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité stanovištia Orchidacae) E1 Tansley 1 - menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4 - 5

Lokalitné údaje

Krajina

Slovenská republika

NUTS oblasť

Stredné Slovensko

 

Kraj

Banskobystrický kraj

Okres

Rimavská Sobota

 

Obec

Slizké

Kataster

Slizké

 

Orografický celok

Revucka vrchovina

Bioregión

alpský región

 

Kompetencia ŠOP SR

S-CHKO Cerová vrchovina

TM (1:50 000)

M-34-125-A

 

ZM (1:10 000)

37-31-22

DFS

74-86d

 

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Hlavný mapovateľ

Duchoň Mário

Ostatní mapovatelia

Literatúra