Vytlačiť

(+ 4)

Projekt

Drienčanský kras

Územia na mape

Dátum

12.8.2021 (leto)


Plocha

4,00 m2


Poznámka

lúka bola z časti už pokosená

Biotopy

Kód biotopu Natura Názov biotopu Natura Pokryvnosť v %
Br5 3270 Rieky s bahnitými až piesocnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodion rubri p.p. 3270 5,00
Lk1 6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 25,00
Lk5 6430 Vysokobylinné spolocenstvá na vlhkých lúkach 6430 25,00
Lk6 x Podmácané lúky horských a podhorských oblastí x 20,00
X3 x Nitrofilná ruderálna vegetácia mimo sídiel x 25,00

Botanické taxóny

Druh Kód biotopu Názov biotopu Etáž Škála Zastúpenie
Achillea millefolium agg. E1 Tansley 1 - menej ako 1%
ambrózia palinolistá E1 Tansley 1 - menej ako 1%
Aster novi-belgii agg. E1 Tansley 1 - menej ako 1%
bodliak lopúchovitý E1 Tansley 1 - menej ako 1%
Bromus sp. E1 Tansley 1 - menej ako 1%
cerkác obycajný E1 Tansley 1 - menej ako 1%
Chenopodium album agg. E1 Tansley 1 - menej ako 1%
chrastavec rolný E1 Tansley 1 - menej ako 1%
chrastnica trstovníkovitá E1 Tansley 1 - menej ako 1%
datelina hybridná E1 Tansley 1 - menej ako 1%
datelina lúcna E1 Tansley 1 - menej ako 1%
datelina plazivá E1 Tansley 1 - menej ako 1%
dvojzub listnatý E1 Tansley 1 - menej ako 1%
Erigeron annuus (syn.) E1 Tansley 2 - medzi 1% a 50%
hluchavka škvrnitá E1 Tansley 1 - menej ako 1%
horciak pieprový E1 Tansley 1 - menej ako 1%
hviezdica hájna E1 Tansley 1 - menej ako 1%
iskerník plazivý E1 Tansley 2 - medzi 1% a 50%
jahoda obycajná E1 Tansley 1 - menej ako 1%
jarva obycajná E1 Tansley 1 - menej ako 1%

Lokalitné údaje

Krajina

Slovenská republika

NUTS oblasť

Stredné Slovensko

 

Kraj

Banskobystrický kraj

Okres

Revúca

 

Obec

Rybník

Kataster

Rybník nad Turcom

 

Orografický celok

Revucka vrchovina

Bioregión

alpský región

 

Kompetencia ŠOP SR

S-CHKO Cerová vrchovina

TM (1:50 000)

M-34-125-A

 

ZM (1:10 000)

37-31-22

DFS

74-86d

 

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Hlavný mapovateľ

Hrivnák Richard

Ostatní mapovatelia

Literatúra