Vytlačiť

(+ 3)

Projekt

Drienčanský kras

Územia na mape

Dátum

31.8.2021 (leto)


Plocha

4,00 m2


Poznámka

Na okraji lemové porasty s Prunus spinosa, Robinia pseudoacatia, Acer campestre, ruderalizované, suchšie.

Biotopy

Kód biotopu Natura Názov biotopu Natura Pokryvnosť v %
Kr8 x Vrbové kroviny stojatých vôd x 15,00
Lk11 x Trstinové spolocenstvá mokradí (Phragmition) x 30,00
Ls1.3 91E0 Jasenovo-jelšové podhorské lužné lesy 91E0 15,00
Vo2 3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition 3150 40,00

Botanické taxóny

Druh Kód biotopu Názov biotopu Etáž Škála Zastúpenie
horciak obojživelný E1 Tansley 1 - menej ako 1%
horciak pieprový E1 Tansley 1 - menej ako 1%
ježohlav vzpriamený E1 Tansley 2 - medzi 1% a 50%
karbinec európsky E1 Tansley 2 - medzi 1% a 50%
kosatec žltý E1 Tansley 2 - medzi 1% a 50%
lulok sladkohorký E1 Tansley 1 - menej ako 1%
pálka širokolistá E1 Tansley 1 - menej ako 1%
prhlava dvojdomá E1 Tansley 1 - menej ako 1%
spirodelka mnohokorenová E1 Tansley 2 - medzi 1% a 50%
steblovka splývavá E1 Tansley 2 - medzi 1% a 50%
trst obycajná E1 Tansley 2 - medzi 1% a 50%
vrba popolavá E1 Tansley 2 - medzi 1% a 50%
vrbica vrbolistá E1 Tansley 1 - menej ako 1%
žaburinka menšia E1 Tansley 2 - medzi 1% a 50%

Lokalitné údaje

Krajina

Slovenská republika

NUTS oblasť

Stredné Slovensko

 

Kraj

Banskobystrický kraj

Okres

Rimavská Sobota

 

Obec

Teplý Vrch

Kataster

Teplý Vrch

 

Orografický celok

Rimavska kotlina

Bioregión

alpský región

 

Kompetencia ŠOP SR

S-CHKO Cerová vrchovina

TM (1:50 000)

M-34-125-C

 

ZM (1:10 000)

37-33-02

DFS

75-86a

 

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Hlavný mapovateľ

Hrivnák Richard

Ostatní mapovatelia

Literatúra