Botanické výskytové záznamy

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 1 - 15 z 1 235 376 záznamov

 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 

 

  Druh Lokalita Druh (LT) Biotop Zastúpenie Škála Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný netýkavka malokvetá Dolná Súča, odbočka na Repáky (pod Niestorou) Impatiens parviflora Jasenovo-jelšové podhorské lužné lesy hojný Invázne 02. 08. 2023 Rajcová Katarína Druh v atlase Detail záznamu
validný borovica lesná Červená skala Pinus sylvestris Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi 1 - menej ako 1% Tansley 10. 08. 2023 Kolárová Kristína Druh v atlase Detail záznamu
validný smrek obycajný Červená skala Picea abies Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi 2 - medzi 1% a 50% Tansley 10. 08. 2023 Kolárová Kristína Druh v atlase Detail záznamu
validný smrek obycajný Červená skala Picea abies Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi 2 - medzi 1% a 50% Tansley 10. 08. 2023 Kolárová Kristína Druh v atlase Detail záznamu
validný lubovník škvrnitý Červená skala Hypericum maculatum Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi 1 - menej ako 1% Tansley 10. 08. 2023 Kolárová Kristína Druh v atlase Detail záznamu
validný lipkavec rakúsky Červená skala Galium austriacum Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi 2 - medzi 1% a 50% Tansley 10. 08. 2023 Kolárová Kristína Druh v atlase Detail záznamu
validný konvalinka vonavá Červená skala Convallaria majalis Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi 1 - menej ako 1% Tansley 10. 08. 2023 Kolárová Kristína Druh v atlase Detail záznamu
validný jarabina vtácia Červená skala Sorbus aucuparia Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi 1 - menej ako 1% Tansley 10. 08. 2023 Kolárová Kristína Druh v atlase Detail záznamu
validný ranostajovec pestrý Červená skala Securigera varia Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi 2 - medzi 1% a 50% Tansley 10. 08. 2023 Kolárová Kristína Druh v atlase Detail záznamu
validný prerastlík kosákovitý Červená skala Bupleurum falcatum Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi 2 - medzi 1% a 50% Tansley 10. 08. 2023 Kolárová Kristína Druh v atlase Detail záznamu
validný jarabina mukynová Červená skala Sorbus aria Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi 2 - medzi 1% a 50% Tansley 10. 08. 2023 Kolárová Kristína Druh v atlase Detail záznamu
validný rozchodníkovec najväcší Červená skala Hylotelephium maximum Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi 2 - medzi 1% a 50% Tansley 10. 08. 2023 Kolárová Kristína Druh v atlase Detail záznamu
validný pätprstnica obyčajná Červená skala Gymnadenia conopsea Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi 1 - menej ako 1% Tansley 10. 08. 2023 Kolárová Kristína Druh v atlase Detail záznamu
validný smrek obycajný Červená skala Picea abies Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi 2 - medzi 1% a 50% Tansley 10. 08. 2023 Kolárová Kristína Druh v atlase Detail záznamu
validný Červená skala Trifolium medium agg. Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi 1 - menej ako 1% Tansley 10. 08. 2023 Kolárová Kristína Druh v atlase Detail záznamu
 
 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10