Vytlačiť

Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku

Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku


Kód TML

TML_91I0_175

Dátum monitoringu

9.5.2023

Meno mapovateľa

Vaško Ľudovít


Výmera TML

153 624,35 m2

JPRL

346A

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls3.2 - Teplomilné ponticko-panónske dubové lesy na spraši a piesku 100,00

Pokryvnosť etáže

E3

85,00

E2

35,00


E1

60,00

E0

0,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

160 , 180

Sklon (%)

10,00

Expozícia

JZ

 

Poznámky

PR 4. SOP, na časti TML cca 30 % ojedinelý výrub stromov. Na celej ploche rezervácie výrazne nastupujú a dominujú nitrofilné druhy (Alliaria petiolata) - eutrofizácia


A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

93,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

7,00

Stav

Narušený

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

50,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

25,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

75,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

110,00

130,00

Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

1,00

130,00

Zmiešaný rastový stupeň nižší (stredná hrúbka porastu do 20cm)
Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

15,00

Z nich invázne

1,00

Umelé

0,00

Stav

Dobrý

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

25,00

Dvojetážový

20,00

Viacetážový

55,00

Stav

Výborný

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

0

Zvlášť cenné

1

Stav

Narušený
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

0

Ležiace

0

Stav

Zlý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

35,00

1 - Mierne zhoršený

50,00

2 - Stredne zhoršený

14,00

3 - Výrazne zhoršený

1,00

Štandard

Zdravý

Stav

Dobrý

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 0,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
Ťažbovo-obnovné zásahy 70,00
Výchovné zásahy 30,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02.06 - Výchova lesa Nízka 30,00 V+/B+
D01.01 - chodníky, poľné cesty, cyklotrasy Nízka 1,00 V-/B-
I01 - druhové invázie Stredná 10,00 V-/B-
K02.03 - eutrofizácia (prirodzená) Stredná 100,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
ostrica Pairaeiho 11-500 menej ako 1%
ostrica Micheliho 11-500 medzi 1% a 25%
Quercus robur agg. E3 40,00
dub cerový E3 3,00
pohánkovec ovíjavý 501+ medzi 1% a 25%
lipnica hájna 1-10 menej ako 1%
konvalinka vonavá 0 medzi 1% a 25%
brest hrabolistý E3 5,00
agát biely E3 invázne 5,00
javor polný E3 35,00
drien obycajný E3 2,00
Quercus petraea agg. E3 5,00
hloh jednosemenný E3 1,00
Quercus pubescens agg. E3 15,00
agát biely E2 invázne 1,00
javor polný E2 25,00
javor horský E2 0,10
zob vtácí E2 2,00
baza cierna E2 1,00
brest hrabolistý E2 5,00

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy