Vytlačiť

skokan štíhly

skokan štíhly


Kód TML

TML_RanaDalm_013 (55 093,78 m2)

Meno mapovatela

Lengyel Jozef

Dátum monitoringu

19.9.2023


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- dubovo-brestovo-jasenové lužné lesy

Popis

Lužné lesy v inundačnom území rieky Nitry a v občasne zaplavovanom poldry. Prítomná mokraďná depresia a jazierko.

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity Stredná 50,00 V-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Podmienky v biotopoch v TML boli nezmenené. Nezaznamenané významne negatívne vplyvy. Odhad kvality populácie na základe predchádzajúcich pozorovaní.


Multimédiá


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Volavka popolavá 1 ks M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
Strnádka žltá ( obyčajná) 3 ks M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
Sýkorka veľká ( bielolíca) 15 ks M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
kapor sazan 10 ks ADD - dospelý jedinec
Myšiak lesný (myšiak hôrny) 1 ks M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
Ďateľ veľký 9 ks M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
Trasochvost biely 1 ks M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
Zajac poľný 1 ks POBYTOVE ZNAKY - stopy po činnosti bez prítomnosti druhu
Červienka obyčajná 6 ks M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
Diviak lesný 1 ks POBYTOVE ZNAKY - stopy po činnosti bez prítomnosti druhu
Oriešok hnedý (obyčajný) 1 ks M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
Srnec hôrny 2 ks POBYTOVE ZNAKY - stopy po činnosti bez prítomnosti druhu
Slimák záhradný 1 ks ADD - dospelý jedinec
Krt obyčajný 10 ks STAVBA - rôzne stavby, hrady, krtince, nory, výhraby
Žlna zelená 2 ks M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
Kolibiarik čipčavý 1 ks M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
Sojka škriekavá (obyčajná) 2 ks M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
Sýkorka belasá 4 ks M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
skokan štíhly 5 ks ADD - dospelý jedinec
Pinka lesná 4 ks M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy