Vytlačiť

Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy

Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy


Kód TML

TML_91G0_204

Dátum monitoringu

17.4.2023

Meno mapovateľa

Vaško Ľudovít


Výmera TML

4 169,12 m2

JPRL

123

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls2.2 - Dubovo-hrabové lesy panónske 80,00
Ls3.4 - Dubovo-cerové lesy 20,00

Pokryvnosť etáže

E3

90,00

E2

15,00


E1

50,00

E0

0,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

260 , 305

Sklon (%)

25,00

Expozícia

SZ

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

30,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

100,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

1,00

120,00

Zmiešaný rastový stupeň nižší (stredná hrúbka porastu do 20cm)
Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

31,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Výborný

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

0,00

Dvojetážový

40,00

Viacetážový

60,00

Stav

Výborný

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

1

Zvlášť cenné

1

Stav

Dobrý
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

0

Ležiace

1

Stav

Narušený

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

80,00

1 - Mierne zhoršený

13,00

2 - Stredne zhoršený

5,00

3 - Výrazne zhoršený

2,00

Štandard

Zdravý

Stav

Výborný

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 0,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
Aktívny manažment bez zásahu za decénium 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02.04 - Odstránenie scuhárov a ležaniny Nízka 2,00 V-/B-
D01.01 - chodníky, poľné cesty, cyklotrasy Nízka 3,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
reznacka hájna 0 menej ako 1%
zubacka cibulkonosná 0 medzi 1% a 25%
zbehovec plazivý 11-500 menej ako 1%
jahoda obycajná 0 menej ako 1%
rimbaba chocholíkatá 0 menej ako 1%
plúcnik tmavý 0 menej ako 1%
Quercus petraea agg. E3 30,00
dub cerový E3 40,00
javor polný E3 5,00
jarabina brekynová E3 1,00
hrab obycajný E3 30,00
lieska obycajná E3 0,10
zob vtácí E2 5,00
hrab obycajný E2 7,00
Crataegus sp. E2 1,00
ruža šípová E1 20,00
mrvica lesná 1-10 medzi 1% a 25%
mednicka jednokvetá 501+ nad 25%
lipnica hájna 1-10 medzi 1% a 25%
mrvica peristá 0 menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy