Vytlačiť

Dubovo-hrabové lesy panónske

Dubovo-hrabové lesy panónske


Kód biotopu

91G0

Kód Natura 2000

91G0

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

180

Priemerná plocha TML

99 732 m2

Počet mapovateľov

26

Počet vykonaných návštev na TML

283

Priemerný počet druhov v zázname

46


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Carpinus betulus (648),Acer campestre (512),Quercus cerris (439),Ligustrum vulgare (321),Quercus petraea (318),Cerasus avium (277),Robinia pseudoacacia (255),Quercus petraea agg. (234),Crataegus monogyna (196),Prunus spinosa (193)


Galéria

Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
48.8% 46.5% 4.7%
PAN:
29.5% 54.5% 16.0%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
51.2% 45.7% 3.1%
PAN:
31.4% 57.1% 11.5%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
53.5% 41.7% 4.8%
PAN:
34.0% 51.3% 14.7%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 93,3 %
D01 - dopravné siete 6,7 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 24,6 %
B02 - Obnova lesa a manažment 23,8 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 12,3 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 11,5 %
D01 - dopravné siete 10,8 %
I01 - druhové invázie 9,2 %
H05 - znečistenie pôdy a pevný odpad 4,6 %
A01 - pestovanie 0,8 %
D02 - úžitkové vedenia 0,8 %
K02 - biologické procesy 0,8 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 93,1 %
B03 - Exploatácia bez obnovy lesa 3,4 %
D01 - dopravné siete 3,4 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 30,1 %
B02 - Obnova lesa a manažment 19,2 %
I01 - druhové invázie 15,0 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 8,8 %
D01 - dopravné siete 5,7 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 5,7 %
K02 - biologické procesy 4,7 %
F06 - poľovníctvo, rybárstvo alebo zber nešpecifikovaný vyššie 2,6 %
G05 - iné ľudské vplyvy 2,1 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 1,6 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV