Vytlačiť

Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy


Kód TML

TML_91E0_004

Dátum monitoringu

24.6.2022

Meno mapovateľa

Vaško Ľudovít


Výmera TML

24 063,88 m2

JPRL

neles

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls1.4 - Horské jelšové lužné lesy 90,00
X1 - Rúbaniská s prevahou bylín a tráv 10,00

Pokryvnosť etáže

E3

75,00

E2

15,00


E1

70,00

E0

2,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

550 , 560

Sklon (%)

5,00

Expozícia

V

 

Poznámky

X1 - vyrúbaný porast pod elektrickým vedením


A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

65,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

60,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

40,00

Stav

Dobrý

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

40,00

60,00

Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Podiel rovnoveké %

50,00

50,00

50,00

50,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

2,00

60,00

Zmiešaný rastový stupeň nižší (stredná hrúbka porastu do 20cm)
Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

11,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Dobrý

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

60,00

Dvojetážový

0,00

Viacetážový

40,00

Stav

Dobrý

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

1

Zvlášť cenné

0

Stav

Narušený
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

0

Ležiace

1

Stav

Narušený

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

95,00

1 - Mierne zhoršený

3,00

2 - Stredne zhoršený

1,00

3 - Výrazne zhoršený

1,00

Štandard

Zdravý

Stav

Výborný

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 0,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
Aktívny manažment bez zásahu za decénium 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02.03 - Odstránenie podrastu Nízka 1,00 V-/B-
D01.01 - chodníky, poľné cesty, cyklotrasy Stredná 20,00 V-/B-
D02.01.01 - visuté elektrické a telefónne vedenie Vysoká 10,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
hluchavník žltý 11-500 medzi 1% a 25%
ostrica lesná 1-10 medzi 1% a 25%
cerkác obycajný 11-500 medzi 1% a 25%
záružlie mociarne 1-10 menej ako 1%
karbinec európsky 1-10 menej ako 1%
túžobník brestový 11-500 medzi 1% a 25%
prhlava dvojdomá 11-500 medzi 1% a 25%
netýkavka nedotklivá 11-500 medzi 1% a 25%
Valeriana sambucifolia (syn.) 11-500 menej ako 1%
kyslicka obycajná 1-10 menej ako 1%
kopytník európsky 1-10 menej ako 1%
pichliac lepkavý 1-10 medzi 1% a 25%
škarda mociarna 11-500 medzi 1% a 25%
krkoška chlpatá 11-500 medzi 1% a 25%
devätsil lekársky 501+ nad 25%
bažanka trváca 501+ medzi 1% a 25%
jasen štíhly E3 0,50
smrek obycajný E3 5,00
slezinovka striedavolistá 11-500 menej ako 1%
cerkác peniažtekový 1-10 menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy