Vytlačiť

Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy


Kód TML

TML_91E0_035

Dátum monitoringu

28.6.2022

Meno mapovateľa

Vaško Ľudovít


Výmera TML

12 829,22 m2

JPRL

4259B

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Lk10 - Vegetácia vysokých ostríc 5,00
Ls1.3 - Jasenovo-jelšové podhorské lužné lesy 88,00
X8 - Porasty inváznych neofytov 7,00

Pokryvnosť etáže

E3

75,00

E2

30,00


E1

80,00

E0

1,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

370 , 372

Sklon (%)

1,00

Expozícia

JZ

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

70,00

Invázne

10,00

Stav

Dobrý

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

40,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

60,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

45,00

65,00

Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Podiel rovnoveké %

50,00

50,00

50,00

50,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

1,00

80,00

Zmiešaný rastový stupeň nižší (stredná hrúbka porastu do 20cm)
Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

10,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Narušený

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

40,00

Dvojetážový

0,00

Viacetážový

60,00

Stav

Výborný

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

3

Zvlášť cenné

1

Stav

Dobrý
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

1

Ležiace

2

Stav

Dobrý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

85,00

1 - Mierne zhoršený

8,00

2 - Stredne zhoršený

5,00

3 - Výrazne zhoršený

2,00

Štandard

Zdravý

Stav

Výborný

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 0,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
Aktívny manažment bez zásahu za decénium 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
D02.02 - potrubia Nízka 1,00 V-/B-
G05.04 - vandalizmus Nízka 1,00 V-
I01 - druhové invázie Vysoká 30,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
javor mliecny E3 0,50
lieska obycajná E3 1,00
jelša sivá E3 3,00
bršlen európsky E2 1,00
baza cervená E2 3,00
Prunus padus (syn.) E2 20,00
brest väzový E3 1,00
jasen štíhly E3 1,00
Prunus padus (syn.) E3 7,00
jelša lepkavá E3 40,00
vrba biela E3 25,00
slivka trnková E2 3,00
jasen štíhly E2 1,00
Salix sp. E2 3,00
bršlen európsky E1 0,50
cerešna vtácia E1 0,50
javor polný E1 2,00
javor polný E3 0,50
Padus racemosa (syn.) E1 5,00
buk lesný E1 0,50

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy