Vytlačiť

Hrúz Vladykov

Hrúz Vladykov


Kód TML

TML_GobiAlbi_012 (2 000,00 m2)

Meno mapovatela

Krajč Tibor

Dátum monitoringu

4.7.2013


Územia na mape


Biotop druhu

Kód biotopu druhu


Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A08 - hnojenie Stredná 20,00 V-/B-
A09 - zavlazovanie Stredná 25,00 V-/B-
B02.03 - Odstránenie podrastu Stredná 15,00 V-/B-
D01 - dopravné siete Nízka 50,00 V-/B-
E01.01 - súvislá urbanizácia Stredná 100,00 V-/B-
F02.03 - rekreačný rybolov Stredná 50,00 V-/B-
H01.04 - rozptýlené znečistenie povrchových vôd spôsobené urbanizáciou Stredná 50,00 V-/B-
K02.03 - eutrofizácia (prirodzená) Stredná 50,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Nadmorská výška 245 m Z dôvodu úbytku pstruha potočného zvažuje MsO SRZ Trenčín vysádzať väčšie kategórie Pp2. Priem. hĺbka 25cm, dno porastené riasami, zatienenie 0%


Multimédiá

 

Zoznam TMP

č. TMP Fotka v smere toku,
Fotka proti toku
Šírka / Dĺžka (m) / Sediment dna
1 TML_GobiAlbi_012_20130704_002.jpg,
TML_GobiAlbi_012_20130704_001.jpg
13,00 / 100,00 / Stredný

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1783) 1 80 ks 80 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) 1 20 ks 20 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1783) 1 15 ks 15 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758) 1 6 ks 6 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758) 1 30 ks 30 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Gobio (Gobio) gobio (Linnaeus, 1758) 1 15 ks 15 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Hrúz Vladykov 1 0 ks 0 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly
Mrena severná 1 101 ks 101 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758) 1 111 ks 111 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Mrena severná 1 12 ks 12 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) 1 60 ks 60 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758) 1 9 ks 9 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
pĺž vrchovský 1 1 ks 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Hlaváč bieloplutvý 1 2 ks 2 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy