Vytlačiť

Vápnomilné bukové lesy

Vápnomilné bukové lesy


Kód TML

TML_9150_007

Dátum monitoringu

8.8.2013

Meno mapovateľa

Maršalek Peter


Výmera TML

36 610,66 m2

JPRL

69 A

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls5.4 - Vápnomilné bukové lesy 100,00

Pokryvnosť etáže

E3

55,00

E2

30,00


E1

12,00

E0

0,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

520 , 650

Sklon (%)

45,00

Expozícia

Z

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

99,00

Nepôvodné

1,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

25,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

50,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

50,00

Stav

Dobrý

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

10,00

90,00

Holina, Nálet, Nárast, Kultúra, Mladina (stredná hrúbka porastu (ds) <6cm)
Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Podiel rovnoveké %

25,00

25,00

25,00

25,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

30,00

120,00

Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Hrubá kmeňovina, ds > 44 cm
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

13,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Dobrý

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

50,00

Dvojetážový

50,00

Viacetážový

0,00

Stav

Dobrý

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

1

Zvlášť cenné

0

Stav

Narušený
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

0

Ležiace

0

Stav

Zlý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

0,00

1 - Mierne zhoršený

100,00

2 - Stredne zhoršený

0,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Zdravý

Stav

Dobrý

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 50,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
Ťažbovo-obnovné zásahy 25,00
Výchovné zásahy 25,00

Vhodný (pasívny) 20,00

Pasívny manažment biotopu Podiel (%)
Pasívny manažment - vývoj bez významného vplyvu človeka 50,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02.04 - Odstránenie scuhárov a ležaniny Nízka 50,00 V-/B-
D02.01.01 - visuté elektrické a telefónne vedenie Nízka 10,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
Vicia sp. 1-10 menej ako 1%
mliec drsný 0 menej ako 1%
ostrica biela 1-10 medzi 1% a 25%
kruštík širokolistý 1-10 menej ako 1%
náprstník velkokvetý 1-10 menej ako 1%
jasen štíhly E3 2,00
kokorík praslenatý 11-500 menej ako 1%
srnovník purpurový 1-10 menej ako 1%
drien obycajný E2 0,50
hrab obycajný E2 3,00
jarabina mukynová E3 0,50
lieska obycajná E1 2,00
baza cierna E1 0,10
javor horský E3 2,00
javor horský E1 0,50
lastovicník väcší 0 menej ako 1%
pamajorán obycajný 1-10 menej ako 1%
Euphorbia cyparissias (syn.) 1-10 menej ako 1%
Cornus sanguinea (syn.) E2 2,00
zvoncek repkovitý 1-10 menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy