Vytlačiť

Vápnomilné bukové lesy

Vápnomilné bukové lesy


Kód biotopu

9150

Kód Natura 2000

9150

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

157

Priemerná plocha TML

119 651 m2

Počet mapovateľov

25

Počet vykonaných návštev na TML

279

Priemerný počet druhov v zázname

63


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Fagus sylvatica (811),Acer pseudoplatanus (489),Picea abies (438),Sorbus aria (411),Fraxinus excelsior (312),Abies alba (273),Corylus avellana (245),Acer platanoides (219),Mercurialis perennis (215),Acer campestre (212)


Galéria

Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
75.4% 14.9% 9.7%
PAN:
18.8% 25.0% 56.2%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Zlá
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
75.4% 23.9% 0.7%
PAN:
18.8% 75.0% 6.2%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
79.9% 10.4% 9.7%
PAN:
25.0% 18.8% 56.2%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Zlá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 82,1 %
L10 - iné prírodné katastrofy 10,7 %
B03 - Exploatácia bez obnovy lesa 3,6 %
K03 - medzidruhové vzťahy (fauna) 3,6 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 39,7 %
D01 - dopravné siete 22,2 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 9,5 %
L10 - iné prírodné katastrofy 7,9 %
L07 - búrky 4,8 %
I02 - problémové pôvodné druhy 3,2 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 3,2 %
B03 - Exploatácia bez obnovy lesa 1,6 %
C01 - baníctvo a lomy 1,6 %
F06 - poľovníctvo, rybárstvo alebo zber nešpecifikovaný vyššie 1,6 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 81,8 %
D01 - dopravné siete 9,1 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 9,1 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV