Vytlačiť

Vápnomilné bukové lesy

Vápnomilné bukové lesy


Kód TML

TML_9150_044

Dátum monitoringu

1.8.2013

Meno mapovateľa

Flachbart Viliam


Výmera TML

264 698,38 m2

JPRL

524

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls3.1 - Teplomilné submediteránne dubové lesy 10,00
Ls4 - Lipovo-javorové sutinové lesy 50,00
Ls5.4 - Vápnomilné bukové lesy 40,00

Pokryvnosť etáže

E3

85,00

E2

0,50


E1

50,00

E0

0,10


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

340 , 630

Sklon (%)

60,00

Expozícia

S

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

99,00

Nepôvodné

1,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

50,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

100,00

Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

Stav

Dobrý

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

80,00

130,00

Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

0,00

 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

5,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Narušený

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

100,00

Dvojetážový

0,00

Viacetážový

0,00

Stav

Narušený

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

2

Zvlášť cenné

1

Stav

Dobrý
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

2

Ležiace

2

Stav

Výborný

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

0,00

1 - Mierne zhoršený

80,00

2 - Stredne zhoršený

20,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Mierne zhoršený

Stav

Dobrý

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (pasívny) 50,00

Pasívny manažment biotopu Podiel (%)
Pasívny manažment - vývoj bez významného vplyvu človeka 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
X - žiadne ohrozenia 100,00

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
kopytník európsky 0 menej ako 1%
pamajorán obycajný 0 menej ako 1%
slezinník červený 1-10 menej ako 1%
buk lesný E1 1,00
lalia zlatohlavá 1-10 menej ako 1%
smrek obycajný E3 nepôvodné 0,50
Pimpinella sp. 0 menej ako 1%
veronika obycajná 0 menej ako 1%
zubacka cibulkonosná 1-10 menej ako 1%
zvoncek repkovitý 1-10 menej ako 1%
lieska obycajná E2 0,50
brectan popínavý 0 menej ako 1%
Crataegus oxyacantha (syn.) E1 0,50
reznacka lalocnatá 1-10 medzi 1% a 25%
luskác lekársky 1-10 medzi 1% a 25%
ostrica prstnatá 0 menej ako 1%
ostružina srstnatá 0 menej ako 1%
vemenník dvojlistý 0 menej ako 1%
lulkovec zlomocný 0 menej ako 1%
javor mliecny E1 1,00
1 - 2 - 3 - 4 - 5

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy