Vytlačiť

Bukové a jedľové kvetnaté lesy

Bukové a jedľové kvetnaté lesy


Kód TML

TML_9130_639

Dátum monitoringu

18.8.2022

Meno mapovateľa

Vaško Ľudovít


Výmera TML

94 830,03 m2

JPRL

127B

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls5.1 - Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy 75,00
Ls5.2 - Kyslomilné bukové lesy 15,00
X9 - Porasty nepôvodných drevín 10,00

Pokryvnosť etáže

E3

85,00

E2

5,00


E1

10,00

E0

0,50


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

830 , 1000

Sklon (%)

60,00

Expozícia

J

 

Poznámky

X9 - súvislá skupinka smreka, umelo vnesená, bez buka


A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

10,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

50,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

50,00

Stav

Dobrý

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

80,00

100,00

Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Podiel rovnoveké %

50,00

50,00

50,00

50,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

2,00

100,00

Zmiešaný rastový stupeň nižší (stredná hrúbka porastu do 20cm)
Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

20,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Dobrý

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

50,00

Dvojetážový

40,00

Viacetážový

10,00

Stav

Dobrý

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

1

Zvlášť cenné

0

Stav

Narušený
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

0

Ležiace

0

Stav

Zlý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

85,00

1 - Mierne zhoršený

12,00

2 - Stredne zhoršený

2,00

3 - Výrazne zhoršený

1,00

Štandard

Zdravý

Stav

Výborný

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 0,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
Výchovné zásahy 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02.06 - Výchova lesa Nízka 100,00 V-/B+
D01.01 - chodníky, poľné cesty, cyklotrasy Nízka 5,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
jedla biela E3 15,00
jedla biela E2 5,00
jedla biela E1 3,00
javor horský E1 1,00
javor horský E3 0,50
javor horský E2 0,50
javor mliecny E3 0,10
javor mliecny E1 0,50
zbehovec plazivý 0 menej ako 1%
kopytník európsky 1-10 menej ako 1%
papradka samicia 11-500 menej ako 1%
lieska obycajná E2 0,10
lieska obycajná E1 0,10
paprad ostnatá 1-10 menej ako 1%
paprad samcia 501+ medzi 1% a 25%
buk lesný E1 5,00
buk lesný E3 60,00
buk lesný E2 2,00
lipkavec marinkový 11-500 medzi 1% a 25%
hluchavník žltý 11-500 medzi 1% a 25%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy