Vytlačiť

Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy

Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy


Kód TML

TML_91G0_018

Dátum monitoringu

5.5.2022

Meno mapovateľa

Vaško Ľudovít


Výmera TML

91 239,43 m2

JPRL

387

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls2.2 - Dubovo-hrabové lesy panónske 49,00
Ls3.2 - Teplomilné ponticko-panónske dubové lesy na spraši a piesku 7,00
X9 - Porasty nepôvodných drevín 44,00

Pokryvnosť etáže

E3

70,00

E2

45,00


E1

40,00

E0

0,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

190 , 210

Sklon (%)

10,00

Expozícia

JV

 

Poznámky

Po ploche hlúčky agátových agáta vymapované ako X9. Vyhliadky biotopu na 20 % plochy zhoršené na stupeň u1 kvôli predpokladanému šíreniu agáta.


A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

99,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

1,00

Stav

Dobrý

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

40,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

100,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

1,00

120,00

Zmiešaný rastový stupeň nižší (stredná hrúbka porastu do 20cm)
Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

10,00

Z nich invázne

2,00

Umelé

0,00

Stav

Narušený

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

0,00

Dvojetážový

25,00

Viacetážový

75,00

Stav

Výborný

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

2

Zvlášť cenné

1

Stav

Dobrý
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

1

Ležiace

0

Stav

Narušený

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

85,00

1 - Mierne zhoršený

14,00

2 - Stredne zhoršený

1,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Zdravý

Stav

Výborný

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 0,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
Aktívny manažment bez zásahu za decénium 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
I01 - druhové invázie Vysoká 50,00 V-/B-
K04.05 - škody spôsobené hlodavcami (vrátane poľovnej zveri) Nízka 100,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

95,00 % 5,00 %

Vyhliadky biotopu

80,00 % 20,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
zádušník chlpatý 1-10 menej ako 1%
kokorík širokolistý 501+ medzi 1% a 25%
krticník hluznatý 1-10 menej ako 1%
reznacka hájna 1-10 menej ako 1%
veternica iskerníkovitá 11-500 medzi 1% a 25%
hviezdica prostredná 1-10 medzi 1% a 25%
lipa malolistá E3 2,00
javor polný E2 20,00
javor tatársky E2 3,00
brest hrabolistý E2 3,00
hrachor jarný 0 menej ako 1%
mednicka jednokvetá 0 menej ako 1%
ostrica Micheliho 0 menej ako 1%
mliecnik chvojkový 0 menej ako 1%
lipkavec marinkový 0 medzi 1% a 25%
kozinec sladkolistý 1-10 menej ako 1%
lipa malolistá E2 10,00
hrab obycajný E2 5,00
Crataegus sp. E2 5,00
agát biely E2 invázne 1,00
1 - 2 - 3 - 4

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy