Vytlačiť

Bukové a jedľové kvetnaté lesy

Bukové a jedľové kvetnaté lesy


Kód TML

TML_9130_675

Dátum monitoringu

4.8.2022

Meno mapovateľa

Lipták Rastislav


Výmera TML

210 748,78 m2

JPRL

1770

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls5.1 - Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy 60,00
X9 - Porasty nepôvodných drevín 40,00

Pokryvnosť etáže

E3

85,00

E2

0,50


E1

75,00

E0

0,50


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

970 , 1110

Sklon (%)

40,00

Expozícia

SZ

 

Poznámky

V poraste ťažba SM napadnutých lykožrútom, spracovaná vetrová kalamita BK vývraty. Porast výrazne hrúbkovo diferencovaný, výškovo nie. Výskyt hrubého mŕtveho dreva nepravidelný - zvýšený počet vo vetrom postihnutých častiach a pri zvýšenom zastúpení smreka. Foto na približne rovnakých miestach ako v roku 2015. Aktivita I02 - problémové pôvodné druhy je lykožrút na smreku. Aktivita L07 - búrka sú klasické vývraty BK aj s koreňovým koláčom spôsobené vetrom.


A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

75,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

100,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

40,00

100,00

Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Hrubá kmeňovina, ds > 44 cm
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

1,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Narušený

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

100,00

Dvojetážový

0,00

Viacetážový

0,00

Stav

Narušený

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

0

Zvlášť cenné

1

Stav

Narušený
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

1

Ležiace

2

Stav

Dobrý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

35,00

1 - Mierne zhoršený

40,00

2 - Stredne zhoršený

22,00

3 - Výrazne zhoršený

3,00

Štandard

Zdravý

Stav

Dobrý

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 100,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
Zásahy proti škodcom, sanitárna ťažba 10,00
Aktívny manažment bez zásahu za decénium 90,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02.04 - Odstránenie scuhárov a ležaniny Stredná 10,00 V+/B-
D01.01 - chodníky, poľné cesty, cyklotrasy Nízka 10,00 V-
H06.01.01 - podový zdroj, alebo nepravidelná hluková záťaž Nízka 80,00 V-
I02 - problémové pôvodné druhy Stredná 25,00 V-/B+
L07 - búrky Stredná 5,00 V-/B+

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
ruža šípová E1 0,10
jahoda obycajná 0 menej ako 1%
zemolez cierny E1 0,10
Aconitum sp. 0 menej ako 1%
smrek obycajný E1 0,10
náprstník velkokvetý 0 menej ako 1%
jasen štíhly E1 0,10
krkoška chlpatá 1-10 menej ako 1%
jarabina vtácia E1 0,10
valeriána trojená 1-10 menej ako 1%
javor mliecny E1 0,10
Senecio nemorensis agg. 11-500 menej ako 1%
jelša sivá E1 0,10
samorastlík klasnatý 1-10 menej ako 1%
kyslicka obycajná 11-500 medzi 1% a 25%
brest horský E1 0,10
iskerník chlpatý 11-500 menej ako 1%
macucha cesnackovitá 11-500 medzi 1% a 25%
javor horský E1 0,50
Ranunculus aconitifolius (syn.) 1-10 menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy