Vytlačiť

Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy


Kód TML

TML_91E0_029

Dátum monitoringu

16.9.2022

Meno mapovateľa

Vaško Ľudovít


Výmera TML

192 492,61 m2

JPRL

449_A

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls1.2 - Dubovo-brestovo-jasenové nížinné lužné lesy 10,00
Ls1.3 - Jasenovo-jelšové podhorské lužné lesy 70,00
Ls5.1 - Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy 20,00

Pokryvnosť etáže

E3

60,00

E2

30,00


E1

60,00

E0

0,50


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

280 , 300

Sklon (%)

1,00

Expozícia

V

 

Poznámky

Mozaika maloplošne striedajúcich biotopov v závislosti od zvlnenia terénu, ťažko mapovateľná mozaika.


A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

50,00

Invázne

10,00

Stav

Dobrý

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

100,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

2,00

120,00

Zmiešaný rastový stupeň nižší (stredná hrúbka porastu do 20cm)
Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

15,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Dobrý

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

0,00

Dvojetážový

0,00

Viacetážový

100,00

Stav

Výborný

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

4

Zvlášť cenné

1

Stav

Výborný
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

1

Ležiace

1

Stav

Dobrý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

95,00

1 - Mierne zhoršený

3,00

2 - Stredne zhoršený

1,00

3 - Výrazne zhoršený

1,00

Štandard

Zdravý

Stav

Výborný

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 0,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
Aktívny manažment bez zásahu za decénium 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
I01 - druhové invázie Stredná 25,00 V-/B-
K04.05 - škody spôsobené hlodavcami (vrátane poľovnej zveri) Nízka 3,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
javor tatársky E3 0,50
javor polný E3 0,50
javor polný E2 2,00
javor polný E1 2,00
Rubus sp. 11-500 menej ako 1%
Salix sp. E1 0,50
Salix sp. E2 2,00
Salix sp. E3 3,00
kozonoha hostcová 11-500 menej ako 1%
jelša lepkavá E3 30,00
jelša lepkavá E2 4,00
jelša lepkavá E1 0,50
jelša sivá E3 2,00
breza tmavá E3 1,00
pohánkovec japonský invázne 0 medzi 1% a 25%
mrvica lesná 1-10 medzi 1% a 25%
záružlie mociarne 1-10 menej ako 1%
povoja plotná 1-10 menej ako 1%
ostrica oddialená 1-10 menej ako 1%
hrab obycajný E1 1,00
1 - 2 - 3 - 4

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy