Vytlačiť

Vápnomilné bukové lesy

Vápnomilné bukové lesy


Kód TML

TML_9150_038

Dátum monitoringu

12.10.2022

Meno mapovateľa

Vaško Ľudovít


Výmera TML

57 387,39 m2

JPRL

504

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls4 - Lipovo-javorové sutinové lesy 10,00
Ls5.1 - Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy 10,00
Ls5.4 - Vápnomilné bukové lesy 80,00

Pokryvnosť etáže

E3

65,00

E2

15,00


E1

71,00

E0

2,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

950 , 1120

Sklon (%)

90,00

Expozícia

J

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

50,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

100,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

1,00

150,00

Zmiešaný rastový stupeň nižší (stredná hrúbka porastu do 20cm)
Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

31,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Výborný

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

0,00

Dvojetážový

0,00

Viacetážový

100,00

Stav

Výborný

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

1

Zvlášť cenné

0

Stav

Narušený
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

5

Ležiace

7

Stav

Výborný

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

70,00

1 - Mierne zhoršený

20,00

2 - Stredne zhoršený

5,00

3 - Výrazne zhoršený

5,00

Štandard

Zdravý

Stav

Dobrý

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 0,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
Aktívny manažment bez zásahu za decénium 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02.05 - Neintenzívne hospodárenie, ponechávanie suchárov, ležaniny a starých stromov Stredná 100,00 V+/B+
I02 - problémové pôvodné druhy Vysoká 10,00 V+/B+
K04.05 - škody spôsobené hlodavcami (vrátane poľovnej zveri) Nízka 5,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
Achillea sp. 0 menej ako 1%
Cardaminopsis sp. 0 menej ako 1%
Thymus sp. 0 menej ako 1%
jedla biela E3 10,00
jedla biela E1 7,00
jedla biela E2 1,00
javor horský E3 3,00
javor horský E1 1,00
Festuca sp. 1-10 menej ako 1%
Thalictrum sp. 1-10 menej ako 1%
Galium sp. 0 menej ako 1%
Verbascum sp. 0 menej ako 1%
zbehovec plazivý 501+ medzi 1% a 25%
lopúch väcší 0 menej ako 1%
prerastlík kosákovitý 0 medzi 1% a 25%
smlz trstovníkovitý 0 menej ako 1%
smlz pestrý 501+ nad 25%
jarva obycajná 501+ medzi 1% a 25%
zvoncek repkovitý 1-10 menej ako 1%
bodliak sivastý 1-10 menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy