Vytlačiť

Bukové a jedľové kvetnaté lesy

Bukové a jedľové kvetnaté lesy


Kód TML

TML_9130_647

Dátum monitoringu

18.8.2022

Meno mapovateľa

Vaško Ľudovít


Výmera TML

86 939,98 m2

JPRL

465

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls5.1 - Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy 95,00
Ls5.2 - Kyslomilné bukové lesy 2,00
X9 - Porasty nepôvodných drevín 3,00

Pokryvnosť etáže

E3

80,00

E2

18,00


E1

40,00

E0

1,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

850 , 1000

Sklon (%)

35,00

Expozícia

SV

 

Poznámky

na časti plochy rozptýlená zatiaľ nespracovaná kalamita. - aktivita L07


A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

99,00

Nepôvodné

1,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

30,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

60,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

40,00

Stav

Dobrý

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

70,00

90,00

Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Podiel rovnoveké %

50,00

50,00

50,00

50,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

1,00

90,00

Holina, Nálet, Nárast, Kultúra, Mladina (stredná hrúbka porastu (ds) <6cm)
Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

16,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Dobrý

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

60,00

Dvojetážový

40,00

Viacetážový

0,00

Stav

Dobrý

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

0

Zvlášť cenné

1

Stav

Narušený
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

1

Ležiace

1

Stav

Dobrý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

81,00

1 - Mierne zhoršený

13,00

2 - Stredne zhoršený

5,00

3 - Výrazne zhoršený

1,00

Štandard

Zdravý

Stav

Výborný

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 0,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
Aktívny manažment bez zásahu za decénium 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
I02 - problémové pôvodné druhy Nízka 1,00 V-/B-
K04.05 - škody spôsobené hlodavcami (vrátane poľovnej zveri) Stredná 1,00 V-/B-
L07 - búrky Stredná 5,00 V-/B+

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
jedla biela E1 1,00
javor horský E1 4,00
javor horský E3 2,00
samorastlík klasnatý 1-10 menej ako 1%
kopytník európsky 11-500 menej ako 1%
papradka samicia 501+ medzi 1% a 25%
breza previsnutá E3 0,50
breza previsnutá E2 3,00
smlz kroviskový 0 medzi 1% a 25%
smlz trstovníkovitý 0 menej ako 1%
ostrica Pairaeiho 501+ menej ako 1%
lieska obycajná E1 0,10
paprad samcia 501+ nad 25%
paprad rozložená 501+ medzi 1% a 25%
buk lesný E2 15,00
buk lesný E3 65,00
buk lesný E1 10,00
jahoda obycajná 0 medzi 1% a 25%
Senecio nemorensis agg. 501+ medzi 1% a 25%
lipkavec marinkový 11-500 medzi 1% a 25%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy