Vytlačiť

potápnik dvojčiarový

potápnik dvojčiarový


Kód TML

TML_GrapBili_017 ( m2)

Meno mapovatela

Cséfalvay Roman

Dátum monitoringu

27.5.2022


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Mezo- až eutrofné poloprirodzené a umelé vodné nádrže so stojatou vodou s plávajúcou a/alebo ponorenou vegetáciou

Popis

poloprirodzená eutrofizovaná vodná ná nádrž

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

40,00 % 60,00 %

Prítomnosť asociovaných rastlinných druhov

Elodea canadensis Lemna sp. Potamogeton acutifolitus
Hottonia palustris Nuphar lutea Stratiotes aloides
Hydrocharis morsus-ranae Nymphaea alba Utricularia vulgaris

Elektrická konduktivita (vodivosť) vody

elektrická konduktivita vody (mS/m)

35,00

Teplota vody v °C

19,00


pH vody

6,20


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
F02.01 - profesionálny pasívny rybolov Nízka 80,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

40,00 % 60,00 %

Kategorizácia lokality

Dobrá (potvrdený recentný výskyt na lokalite)

Nevyhovujúca (doložený výskytom, ktorý sa recentne nepodarilo potvrdiť)

Habitat Categorization Bad


Poznámky

V súčasnosti jediná lokalita na Strednom Slovensku s potvrdeným výskytom druhu.


Multimédiá


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
potápnik dvojčiarový 1,00 chytenie živého alebo usmrteného jedinca IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Graphoderus cinereus (Linnaeus, 1758) 2,00 chytenie živého alebo usmrteného jedinca IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Cybister laterimarginalis (De Geer, 1774) 1,00 chytenie živého alebo usmrteného jedinca IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Haemopis sanguisuga (Linnaeus, 1758) 1,00 chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy