Vytlačiť

Boros schneiderov

Boros schneiderov


Kód TML

TML_BoroSchn_009 (49 497 014,53 m2)

Meno mapovatela

Černecká Ľudmila

Dátum monitoringu

17.6.2022


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Jedlové a jedlovo-smrekové lesy

Popis

porast s bukom lesným, smrekom obyčajným a jedľou

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

40,00 % 60,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02.04 - Odstránenie scuhárov a ležaniny Nízka 20,00 B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

20,00 % 70,00 % 10,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Multimédiá

 

Zoznam TMP

č. TMP Rozmery TMP (š. x d.) v m Fixácia TMP Názov súboru fotky
1 50,00 x 3 000,00 približný stred TMP zameraný GPS

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
plocháč červený 1 1 ks 3 ks vizuálne pozorovanie LARVA - larválne štádium
Carabus (Chaetocarabus) intricatus intricatus Linnaeus, 1761 1 1 ks 3 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Boros schneiderov 1 0 ks 0 ks vizuálne pozorovanie NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy