Vytlačiť

Vápnomilné bukové lesy

Vápnomilné bukové lesy


Kód TML

TML_9150_160

Dátum monitoringu

9.8.2022

Meno mapovateľa

Pirchala Martin


Výmera TML

105 708,28 m2

JPRL

1162B

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls5.4 - Vápnomilné bukové lesy 100,00

Pokryvnosť etáže

E3

73,00

E2

15,00


E1

17,00

E0

0,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

1040 , 1260

Sklon (%)

70,00

Expozícia

SV

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

60,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

100,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

10,00

200,00

Zmiešaný rastový stupeň nižší (stredná hrúbka porastu do 20cm)
Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

17,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Dobrý

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

0,00

Dvojetážový

0,00

Viacetážový

100,00

Stav

Výborný

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

5

Zvlášť cenné

2

Stav

Výborný
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

3

Ležiace

6

Stav

Výborný

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

100,00

1 - Mierne zhoršený

0,00

2 - Stredne zhoršený

0,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Zdravý

Stav

Výborný

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (pasívny) 100,00

Pasívny manažment biotopu Podiel (%)
Pasívny manažment - vývoj bez významného vplyvu človeka 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
X - žiadne ohrozenia 100,00

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
Cardaminopsis sp. 0 menej ako 1%
jedla biela E3 0,50
jedla biela E2 0,50
javor horský E3 4,00
javor horský E1 3,00
Festuca sp. 0 menej ako 1%
Aconitum sp. 0 menej ako 1%
samorastlík klasnatý 1-10 menej ako 1%
zbehovec plazivý 1-10 menej ako 1%
kopytník európsky 1-10 menej ako 1%
slezinník zelený 0 menej ako 1%
jarmanka väcšia 1-10 menej ako 1%
mrvica lesná 1-10 medzi 1% a 25%
mrvica peristá 1-10 medzi 1% a 25%
smlz pestrý 11-500 medzi 1% a 25%
zvoncek repkovitý 0 menej ako 1%
ostrica prstnatá 0 menej ako 1%
ostrica sivá 1-10 menej ako 1%
ostrica lesná 0 menej ako 1%
ostrica biela 0 medzi 1% a 25%
1 - 2 - 3 - 4

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy