Vytlačiť

Vápnomilné bukové lesy

Vápnomilné bukové lesy


Kód TML

TML_9150_053

Dátum monitoringu

10.6.2022

Meno mapovateľa

Vyšinský Michal


Výmera TML

129 241,82 m2

JPRL

292

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls5.4 - Vápnomilné bukové lesy 90,00
X9 - Porasty nepôvodných drevín 10,00

Pokryvnosť etáže

E3

85,00

E2

2,00


E1

40,00

E0

0,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

960 , 1201

Sklon (%)

70,00

Expozícia

SZ

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

40,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

40,00

Rôznoveké (> 50 r.)

60,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

60,00

100,00

Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Rôznoveké (> 50 r.)

20,00

150,00

Zmiešaný rastový stupeň nižší (stredná hrúbka porastu do 20cm)
Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

5,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Narušený

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

50,00

Dvojetážový

30,00

Viacetážový

20,00

Stav

Dobrý

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

5

Zvlášť cenné

2

Stav

Výborný
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

1

Ležiace

1

Stav

Dobrý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

50,00

1 - Mierne zhoršený

50,00

2 - Stredne zhoršený

0,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Mierne zhoršený

Stav

Dobrý

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 30,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
Zásahy proti škodcom, sanitárna ťažba 10,00
Aktívny manažment bez zásahu za decénium 90,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02.04 - Odstránenie scuhárov a ležaniny Stredná 10,00 V-
D01.01 - chodníky, poľné cesty, cyklotrasy Nízka 5,00 V-
I02 - problémové pôvodné druhy Nízka 10,00 V-/B+
L07 - búrky Stredná 10,00 V-/B+

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
Vicia sp. 0 menej ako 1%
Thymus sp. 0 menej ako 1%
jedla biela E1 0,10
javor horský E3 5,00
javor horský E1 1,00
Rosa sp. E1 0,50
zbehovec plazivý 1-10 menej ako 1%
kopytník európsky 1-10 menej ako 1%
marinka psia 0 menej ako 1%
jarmanka väcšia 1-10 menej ako 1%
mrvica lesná 1-10 menej ako 1%
mrvica peristá 1-10 menej ako 1%
smlz pestrý 501+ medzi 1% a 25%
zvoncek prhlavolistý 1-10 menej ako 1%
žerušnicník piesocný 0 menej ako 1%
ostrica sivá 1-10 medzi 1% a 25%
ostrica biela 501+ medzi 1% a 25%
prilbovka dlholistá 0 menej ako 1%
pichliac lepkavý 501+ menej ako 1%
konvalinka vonavá 1-10 menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy