Vytlačiť

Vápnomilné bukové lesy

Vápnomilné bukové lesy


Kód TML

TML_9150_113

Dátum monitoringu

12.9.2022

Meno mapovateľa

Pirchala Martin


Výmera TML

48 270,30 m2

JPRL

1116A

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls5.4 - Vápnomilné bukové lesy 99,50
Ls6.3 - Lesostepné borovicové lesy 0,50

Pokryvnosť etáže

E3

95,00

E2

10,00


E1

10,00

E0

1,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

860 , 1010

Sklon (%)

80,00

Expozícia

Z

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

10,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

100,00

Stav

Dobrý

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

20,00

180,00

Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

10,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Narušený

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

80,00

Dvojetážový

20,00

Viacetážový

0,00

Stav

Narušený

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

1

Zvlášť cenné

1

Stav

Dobrý
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

1

Ležiace

3

Stav

Dobrý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

100,00

1 - Mierne zhoršený

0,00

2 - Stredne zhoršený

0,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Zdravý

Stav

Výborný

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (pasívny) 100,00

Pasívny manažment biotopu Podiel (%)
Pasívny manažment - vývoj bez významného vplyvu človeka 100,00

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
Scabiosa sp. 0 menej ako 1%
jedla biela E3 1,00
jedla biela E1 0,50
javor horský E1 1,00
javor horský E3 3,00
Aconitum sp. 0 menej ako 1%
Rosa sp. E1 0,50
rebrícek obycajný 0 menej ako 1%
samorastlík klasnatý 1-10 menej ako 1%
udatník lesný 0 menej ako 1%
kopytník európsky 1-10 medzi 1% a 25%
slezinník zelený 0 menej ako 1%
jarmanka väcšia 0 menej ako 1%
rebrovka rôznolistá 0 menej ako 1%
smlz pestrý 1-10 medzi 1% a 25%
zvoncek broskynolistý 0 menej ako 1%
zvoncek repkovitý 1-10 menej ako 1%
bodliak sivastý 0 menej ako 1%
ostrica prstnatá 1-10 menej ako 1%
ostrica biela 1-10 menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy