Vytlačiť

Vápnomilné bukové lesy

Vápnomilné bukové lesy


Kód TML

TML_9150_106

Dátum monitoringu

31.5.2022

Meno mapovateľa

Vyšinský Michal


Výmera TML

153 996,25 m2

JPRL

253A

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls5.1 - Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy 29,00
Ls5.4 - Vápnomilné bukové lesy 70,00
Ls6.2 - Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy 1,00

Pokryvnosť etáže

E3

85,00

E2

1,00


E1

5,00

E0

0,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

530 , 836

Sklon (%)

70,00

Expozícia

JV

 

Poznámky

rozhranie medzi Ls5.1 a Ls5.4 neostré...


A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

5,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

100,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

5,00

140,00

Zmiešaný rastový stupeň nižší (stredná hrúbka porastu do 20cm)
Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

10,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Dobrý

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

50,00

Dvojetážový

40,00

Viacetážový

10,00

Stav

Dobrý

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

5

Zvlášť cenné

1

Stav

Výborný
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

1

Ležiace

1

Stav

Dobrý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

60,00

1 - Mierne zhoršený

40,00

2 - Stredne zhoršený

0,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Mierne zhoršený

Stav

Dobrý

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 50,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
Aktívny manažment bez zásahu za decénium 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
X - žiadne ohrozenia 100,00

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
Arabis sp. 0 menej ako 1%
javor horský E3 0,50
javor horský E1 1,00
javor polný E1 0,10
javor polný E3 0,10
Rosa sp. E1 0,10
samorastlík klasnatý 0 menej ako 1%
zbehovec plazivý 1-10 menej ako 1%
kopytník európsky 11-500 menej ako 1%
marinka psia 1-10 menej ako 1%
slezinník červený 0 menej ako 1%
betonika lekárska 1-10 menej ako 1%
zvoncek prhlavolistý 11-500 menej ako 1%
ostrica biela 501+ menej ako 1%
prilbovka biela 1-10 menej ako 1%
prilbovka dlholistá 11-500 menej ako 1%
lastovicník väcší 0 menej ako 1%
drien obycajný E2 0,50
ranostaj vencený 0 menej ako 1%
lieska obycajná E1 0,10
1 - 2 - 3 - 4

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy