Vytlačiť

Vápnomilné bukové lesy

Vápnomilné bukové lesy


Kód TML

TML_9150_088

Dátum monitoringu

7.10.2022

Meno mapovateľa

Maršalek Peter


Výmera TML

131 880,76 m2

JPRL

503

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls4 - Lipovo-javorové sutinové lesy 22,00
Ls5.4 - Vápnomilné bukové lesy 70,00
Ls6.2 - Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy 5,00
X2 - Rúbaniská s prevahou drevín 3,00

Pokryvnosť etáže

E3

70,00

E2

15,00


E1

50,00

E0

1,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

500 , 650

Sklon (%)

90,00

Expozícia

JZ

 

Poznámky

V biotope veľa chradnúcich až suchých jedlí, pomiestne aj smrekov. V JV a J časti dve plochy s dominantným zastúpením jedle (X11). Vplyv turizmu a skalolezcov.


A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

85,00

Nepôvodné

15,00

Invázne

0,00

Stav

Dobrý

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

60,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

100,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

20,00

150,00

Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Hrubá kmeňovina, ds > 44 cm
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

11,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Dobrý

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

25,00

Dvojetážový

25,00

Viacetážový

50,00

Stav

Dobrý

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

2

Zvlášť cenné

5

Stav

Výborný
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

0

Ležiace

2

Stav

Dobrý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

60,00

1 - Mierne zhoršený

20,00

2 - Stredne zhoršený

15,00

3 - Výrazne zhoršený

5,00

Štandard

Zdravý

Stav

Dobrý

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (pasívny) 100,00

Pasívny manažment biotopu Podiel (%)
Pasívny manažment - vývoj bez významného vplyvu človeka 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
G01.04.01 - alpinizus a skalolezectvo Nízka 2,00 V-/B-
H05.01 - odpadky a pevný odpad Nízka 2,00 V-/B-
I02 - problémové pôvodné druhy Nízka 20,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
Vicia sp. 1-10 menej ako 1%
jedla biela E3 15,00
jedla biela E3 nepôvodné 15,00
jedla biela E2 5,00
jedla biela E1 2,00
javor horský E1 2,00
javor horský E2 1,00
javor horský E3 5,00
javor mliecny E3 1,00
javor mliecny E2 0,50
javor mliecny E1 0,50
samorastlík klasnatý 0 menej ako 1%
kozonoha hostcová 0 menej ako 1%
zbehovec plazivý 0 menej ako 1%
orlícek obycajný 0 menej ako 1%
kopytník európsky 0 menej ako 1%
slezinník červený 1-10 menej ako 1%
slezinník rutovitý 0 menej ako 1%
papradka samicia 0 menej ako 1%
lulkovec zlomocný 0 menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy