Vytlačiť

rosnička zelená

rosnička zelená


Kód TML

TML_HylaArbo_015 (331 843,78 m2)

Meno mapovatela

Lengyel Jozef

Dátum monitoringu

3.10.2022


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- rybníky

Popis

Sústava 3 rybníkov s intenzívnym chovom rýb, školské rybničné hospodárstvo. Prítomné litorálne porasty T.latifolia, P.australis, Carex (sp.)

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
F01.01 - intenzívny chov rýb Stredná 90,00 V-
F03.01 - poľovníctvo Stredná 100,00 V-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Sústava 3 rybníkov slúžiacich na intenzívne rybničné hospodárenie. Litorálne porasty s prevahou Phragmites australis, lokálne Carex(sp.), Typha (sp.), pobr. skupiny Salix (sp.), a pobrež. topoľové aleje. Intenzívny chov rýb, predovšetkým kaprov.


Multimédiá


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
volavka biela( beluša veľká) 2 ks vizuálne pozorovanie M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
kačica divá 180 ks vizuálne pozorovanie M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
ľabtuška lúčna 2 ks vizuálne pozorovanie M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
myšiak lesný (myšiak hôrny) 2 ks vizuálne pozorovanie M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
stehlík zelený ( zelienka obyčajná) 2 ks vizuálne pozorovanie M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
belorítka domová 5 ks vizuálne pozorovanie M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
orliak morský 1 ks vizuálne pozorovanie M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
trasochvost biely 2 ks vizuálne pozorovanie M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
kormorán veľký 17 ks vizuálne pozorovanie M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
Potápka chochlatá 16 ks vizuálne pozorovanie M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
Škorec lesklý (obyčajný) 8 ks vizuálne pozorovanie M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
rosnička zelená 8 ks vizuálne pozorovanie ADD - dospelý jedinec
Nutria riečna 2 ks vizuálne pozorovanie TRUS - nález trusu

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy