Vytlačiť

rosnička zelená

rosnička zelená


Kód TML

TML_HylaArbo_019 (22 649,99 m2)

Meno mapovatela

Olekšák Milan

Dátum monitoringu

12.9.2022


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

Popis

litorálne porasty makrofytnej močiarnej vegetácie

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A04.01.01 - intenzívne pasenie - hovädzí dobytok Stredná 15,00 V-
D01.01 - chodníky, poľné cesty, cyklotrasy Vysoká 50,00 V-
F01.01 - intenzívny chov rýb Vysoká 50,00 V-
K01.02 - zazemňovanie Nízka 50,00 V-
K01.03 - vysušovanie Stredná 20,00 V-
M01.02 - suchá a nedostatok zrážok Vysoká 100,00 V-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

50,00 % 50,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

kontrola lokality niekoľkokrát od mája, extrémne sucho, lokalita úplne vysušená a liahnisko zaburinené. Avšak v prípade dostatku zrážok v buducnosti je biotop v poriadku.


Multimédiá

 

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
rosnička zelená 0 ks akustický monitoring NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy