Vytlačiť

Xerotermné kroviny

Xerotermné kroviny

Kód TML

TML_40A0_062 (82,27 m2)

Percento plochy

100,00 %

Dátum monitoringu

6.8.2022

Meno mapovateľa

Blanár Drahoš


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

20,05776 / 48,75799

Rozmery TMP

7,00 / 3,00


Fixácia TMP

nie


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Kr6 - Xerotermné kroviny 100,00

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

90,00


E1

15,00

E0

5,00


Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Manažment biotopu

50,00 % 50,00 %

Vyhliadky biotopu

60,00 % 40,00 %

Poznámky

pokryvnosti v TMP: E2 95%, E1 5%, E0 do 1% TMP/TML sa nachádza tesne vedľa turistického chodníka v areáli hradu (medzi chodníkom a sev. múrom hradu) na lokalite sa v súčasnosti nerealizujú žiadne aktivity; v minulosti sa na ploche realizovali výruby sukcesných drevín


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
javor horský E1 1 - menej ako 1%
javor mliecny E1 2 - medzi 1% a 50%
javor mliecny E2 niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy 2 - medzi 1% a 50%
Bromus sp. E1 niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy 2 - medzi 1% a 50%
Rosa sp. E2 niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy 2 - medzi 1% a 50%
Cotoneaster sp. E2 1 - menej ako 1%
Crataegus sp. E2 pokryvnosť 5 až 12,5% plochy 2 - medzi 1% a 50%
Crataegus sp. E1 2 - medzi 1% a 50%
rebrícek obycajný E1 2 - medzi 1% a 50%
pohánkovec ovíjavý E1 2 - medzi 1% a 50%
svíb krvavý E1 pokryvnosť 12,5 až 25 % plochy 2 - medzi 1% a 50%
lieska obycajná E2 2 - medzi 1% a 50%
lieska obycajná E1 2 - medzi 1% a 50%
luskác lekársky E1 2 - medzi 1% a 50%
reznacka lalocnatá E1 2 - medzi 1% a 50%
bršlen európsky E2 niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy 2 - medzi 1% a 50%
jahoda obycajná E1 niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy 2 - medzi 1% a 50%
jasen štíhly E2 pokryvnosť 1,5 až 3% plochy 2 - medzi 1% a 50%
lipkavec biely E1 niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy 2 - medzi 1% a 50%
Quercus petraea agg. E2 1 - menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy