Vytlačiť

rosnička zelená

rosnička zelená


Kód TML

TML_HylaArbo_013 (808 798,38 m2)

Meno mapovatela

Lengyel Jozef

Dátum monitoringu

6.9.2022


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- vysokosteblové ostricové porasty eulitorálneho stupna

Popis

8B21000 Vysokosteblové ostricové porasty Magnocaricetalia

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
F02.03 - rekreačný rybolov Nízka 30,00 V-
H01 - znečistenie povrchových vôd Stredná 50,00 V-
K02.01 - sukcesia Vysoká 90,00 V-
K02.02 - akumulácia organického materiálu Stredná 40,00 V-
K02.03 - eutrofizácia (prirodzená) Stredná 40,00 V-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Multimédiá


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
rosnička zelená 10 ks HLAS - hlasový prejav
Potápka hnedá (malá) 2 ks M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
Trasochvost biely 2 ks M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
Volavka biela 20 ks M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
Volavka popolavá 15 ks M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
Kalužiak tmavý 10 ks M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
Nutria riečna 3 ks vizuálne pozorovanie ADD - dospelý jedinec
Srnec hôrny 3 ks fotopasca ADD - dospelý jedinec
Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) 1 ks fotopasca ADD - dospelý jedinec
Lepus europaeus (Pallas, 1778) 2 ks fotopasca ADD - dospelý jedinec
Kaňa močiarna 10 ks M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
Jastrab krahulec 1 ks M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
Lyska čierna 1 ks M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
Rybárik riečny 1 ks M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
Sokol myšiar 1 ks M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
Ľabtuška hôrna 2 ks M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
Kalužiak perlavý 3 ks M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
Strakoš červenochrbtý (obyčajný) 2 ks M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
Myšiak lesný (myšiak hôrny) 4 ks M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
Bažant poľovný 4 ks M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy