Vytlačiť

rosnička zelená

rosnička zelená


Kód TML

TML_HylaArbo_013 (808 798,38 m2)

Meno mapovatela

Lengyel Jozef

Dátum monitoringu

6.9.2022


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- vysokosteblové ostricové porasty eulitorálneho stupna

Popis

8B21000 Vysokosteblové ostricové porasty Magnocaricetalia

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
F02.03 - rekreačný rybolov Nízka 30,00 V-
H01 - znečistenie povrchových vôd Stredná 50,00 V-
K02.01 - sukcesia Vysoká 90,00 V-
K02.02 - akumulácia organického materiálu Stredná 40,00 V-
K02.03 - eutrofizácia (prirodzená) Stredná 40,00 V-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Multimédiá


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
volavka biela( beluša veľká) 20 ks M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
jastrab krahulec 1 ks M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
rybárik riečny 1 ks M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
ľabtuška hôrna 2 ks M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
volavka popolavá 15 ks M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
myšiak lesný (myšiak hôrny) 4 ks M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
kaňa močiarna 10 ks M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
sokol myšiar 1 ks M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
lyska čierna 1 ks M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
strakoš červenochrbtý (obyčajný) 2 ks M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
trasochvost biely 2 ks M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
bažant poľovný 4 ks M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
Potápka hnedá (malá) 2 ks M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
kalužiak tmavý 10 ks M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
kalužiak perlavý 3 ks M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
Bobor vodný 2 ks POBYTOVE ZNAKY - stopy po činnosti bez prítomnosti druhu
rosnička zelená 10 ks HLAS - hlasový prejav
Srnec hôrny 3 ks fotopasca ADD - dospelý jedinec
Zajac poľný 2 ks fotopasca ADD - dospelý jedinec
Líška obyčajná (hrdzavá) 1 ks fotopasca ADD - dospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy