Vytlačiť

Vápnomilné bukové lesy

Vápnomilné bukové lesy


Kód TML

TML_9150_070

Dátum monitoringu

12.8.2022

Meno mapovateľa

Rizman Ivor


Výmera TML

83 157,13 m2

JPRL

370

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls4 - Lipovo-javorové sutinové lesy 20,00
Ls5.4 - Vápnomilné bukové lesy 80,00

Pokryvnosť etáže

E3

70,00

E2

10,00


E1

50,00

E0

0,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

540 , 620

Sklon (%)

70,00

Expozícia

JV

 

Poznámky

Skalnaté časti s hrabom zaradené do LS4


A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

99,00

Nepôvodné

1,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

30,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

10,00

Rôznoveké (> 20 r.)

40,00

Rôznoveké (> 50 r.)

50,00

Stav

Dobrý

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

80,00

100,00

Zmiešaný rastový stupeň nižší (stredná hrúbka porastu do 20cm)
Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
Podiel rovnoveké %

50,00

50,00

50,00

50,00

Rôznoveké (> 20 r.)

60,00

110,00

Zmiešaný rastový stupeň nižší (stredná hrúbka porastu do 20cm)
Zmiešaný rastový stupeň nižší (stredná hrúbka porastu do 20cm)
Rôznoveké (> 50 r.)

1,00

120,00

Holina, Nálet, Nárast, Kultúra, Mladina (stredná hrúbka porastu (ds) <6cm)
Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

20,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Dobrý

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

30,00

Dvojetážový

40,00

Viacetážový

30,00

Stav

Dobrý

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

1

Zvlášť cenné

1

Stav

Dobrý
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

0

Ležiace

0

Stav

Zlý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

0,00

1 - Mierne zhoršený

100,00

2 - Stredne zhoršený

0,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Mierne zhoršený

Stav

Dobrý

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 0,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
Aktívny manažment bez zásahu za decénium 50,00

Vhodný (pasívny) 0,00

Pasívny manažment biotopu Podiel (%)
Pasívny manažment - vývoj bez významného vplyvu človeka 50,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
H05.01 - odpadky a pevný odpad Nízka 15,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
dub zimný E3 1,00
borovica lesná E3 0,10
drien obycajný E2 1,00
baza cierna E2 1,00
buk lesný E2 5,00
lieska obycajná E2 2,00
jarabina brekynová E2 0,10
dub zimný E2 1,00
stoklas konáristý 0 menej ako 1%
mednicka jednokvetá 1-10 menej ako 1%
Viola sylvestris (syn.) 1-10 menej ako 1%
jahoda obycajná 1-10 menej ako 1%
jastrabník lesný 1-10 menej ako 1%
plamienok plotný 11-500 medzi 1% a 25%
slivka domáca E2 1,00
jarabina brekynová E1 0,10
kalina siripútková E1 0,10
jarabina mukynová E2 1,00
buk lesný E1 5,00
jasen štíhly E1 1,00
1 - 2 - 3 - 4

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy