Vytlačiť

Vápnomilné bukové lesy

Vápnomilné bukové lesy


Kód TML

TML_9150_025

Dátum monitoringu

24.5.2022

Meno mapovateľa

Maršalek Peter


Výmera TML

143 893,54 m2

JPRL

61, 1061, 2061

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls5.4 - Vápnomilné bukové lesy 100,00

Pokryvnosť etáže

E3

90,00

E2

1,00


E1

35,00

E0

0,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

600 , 730

Sklon (%)

55,00

Expozícia

J

 

Poznámky

Hrabina z výmladkov. Po ploche pozostatky milierov. Pomiestna ťažba (zdravotný výber a kalamita).


A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

35,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

50,00

Rôznoveké (> 50 r.)

50,00

Stav

Dobrý

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

60,00

110,00

Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Rôznoveké (> 50 r.)

30,00

130,00

Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Hrubá kmeňovina, ds > 44 cm
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

25,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Dobrý

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

40,00

Dvojetážový

60,00

Viacetážový

0,00

Stav

Dobrý

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

2

Zvlášť cenné

0

Stav

Dobrý
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

0

Ležiace

0

Stav

Zlý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

20,00

1 - Mierne zhoršený

60,00

2 - Stredne zhoršený

20,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Mierne zhoršený

Stav

Dobrý

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 80,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
Zásahy proti škodcom, sanitárna ťažba 10,00
Aktívny manažment bez zásahu za decénium 90,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02.04 - Odstránenie scuhárov a ležaniny Nízka 10,00 V+/B+
D01.01 - chodníky, poľné cesty, cyklotrasy Nízka 5,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
jarabina mukynová E1 0,50
kokorík vonavý 1-10 menej ako 1%
Crataegus oxyacantha (syn.) E2 0,10
zemolez obycajný E1 0,50
náprstník velkokvetý 0 menej ako 1%
drien obycajný E2 0,50
lieska obycajná E1 0,50
zvoncek prhlavolistý 1-10 menej ako 1%
svíb krvavý E2 0,50
bršlen európsky E1 0,10
prilbovka dlholistá 0 menej ako 1%
jedla biela E2 0,50
zob vtácí E1 0,50
tônovka dvojlistá 1-10 menej ako 1%
smrek obycajný E2 0,10
Crataegus oxyacantha (syn.) E1 0,50
lipkavec Schultesov 1-10 menej ako 1%
buk lesný E2 1,00
lykovec jedovatý E1 0,50
srnovník purpurový 0 menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy