Vytlačiť

Vápnomilné bukové lesy

Vápnomilné bukové lesy


Kód TML

TML_9150_159

Dátum monitoringu

17.6.2022

Meno mapovateľa

Hatala Norbert


Výmera TML

254 566,76 m2

JPRL

203 A

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls5.1 - Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy 20,00
Ls5.4 - Vápnomilné bukové lesy 75,00
X9 - Porasty nepôvodných drevín 5,00

Pokryvnosť etáže

E3

80,00

E2

2,00


E1

35,00

E0

0,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

560 , 600

Sklon (%)

80,00

Expozícia

J

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

35,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

100,00

Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

Stav

Dobrý

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

70,00

110,00

Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

0,00

 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

5,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Narušený

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

50,00

Dvojetážový

50,00

Viacetážový

0,00

Stav

Dobrý

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

1

Zvlášť cenné

0

Stav

Narušený
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

1

Ležiace

0

Stav

Narušený

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

25,00

1 - Mierne zhoršený

60,00

2 - Stredne zhoršený

15,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Stredne zhoršený

Stav

Dobrý

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (pasívny) 100,00

Pasívny manažment biotopu Podiel (%)
Pasívny manažment - vývoj bez významného vplyvu človeka 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
F03.01.01 - škody spôsobené poľovnou zverou Stredná 50,00 V-/B-
M01.02 - suchá a nedostatok zrážok Stredná 50,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
Campanula sp. 1-10 menej ako 1%
javor horský E1 0,10
javor polný E1 0,10
Festuca sp. 1-10 menej ako 1%
javor mliecny E1 0,10
Galium sp. 1-10 menej ako 1%
jagavka konáristá 0 menej ako 1%
kopytník európsky 501+ menej ako 1%
marinka psia 1-10 menej ako 1%
drác obycajný E2 0,10
drác obycajný E1 0,10
mrvica lesná 1-10 medzi 1% a 25%
mrvica peristá 1-10 medzi 1% a 25%
zvoncek repkovitý 1-10 medzi 1% a 25%
ostrica nízka 1-10 medzi 1% a 25%
ostrica biela 1-10 medzi 1% a 25%
prilbovka červená 11-500 menej ako 1%
drien obycajný E1 0,50
drien obycajný E3 0,50
drien obycajný E2 1,00
1 - 2 - 3 - 4

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy