Vytlačiť

Teplomilné panónske dubové lesy

Teplomilné panónske dubové lesy


Kód TML

TML_91H0_143

Dátum monitoringu

22.7.2022

Meno mapovateľa

Lukoťka Ján


Výmera TML

185 059,34 m2

JPRL

193A

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls2.1 - Dubovo-hrabové lesy karpatské 20,00
Ls3.1 - Teplomilné submediteránne dubové lesy 25,00
Ls5.1 - Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy 45,00
X9 - Porasty nepôvodných drevín 10,00

Pokryvnosť etáže

E3

85,00

E2

10,00


E1

35,00

E0

0,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

240 , 330

Sklon (%)

50,00

Expozícia

JV

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

45,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

100,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

25,00

85,00

Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Hrubá kmeňovina, ds > 44 cm
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

18,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Dobrý

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

100,00

Dvojetážový

0,00

Viacetážový

0,00

Stav

Narušený

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

0

Zvlášť cenné

0

Stav

Zlý
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

1

Ležiace

1

Stav

Dobrý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

0,00

1 - Mierne zhoršený

50,00

2 - Stredne zhoršený

40,00

3 - Výrazne zhoršený

10,00

Štandard

Stredne zhoršený

Stav

Dobrý

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 0,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
Aktívny manažment bez zásahu za decénium 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
D01.04 - železnice Nízka 40,00 V-/B-
F03.01.01 - škody spôsobené poľovnou zverou Stredná 100,00 V-/B-
K01.01 - erózia Stredná 100,00 V-/B-
M01.02 - suchá a nedostatok zrážok Vysoká 100,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
Epipactis sp. 0 menej ako 1%
javor polný E3 2,00
Festuca sp. 0 medzi 1% a 25%
Sanguisorba sp. 1-10 menej ako 1%
zbehovec plazivý 0 menej ako 1%
dvojštítok hladkoplodý 1-10 medzi 1% a 25%
mrvica lesná 1-10 menej ako 1%
prerastlík kosákovitý 1-10 menej ako 1%
hrab obycajný E3 20,00
hrab obycajný E1 1,00
plamienok plotný 1-10 menej ako 1%
drien obycajný E1 5,00
drien obycajný E3 35,00
drien obycajný E2 5,00
lieska obycajná E3 15,00
hloh jednosemenný E1 1,00
reznacka lalocnatá 11-500 medzi 1% a 25%
klincek kartuziánsky 0 menej ako 1%
bršlen európsky E2 0,10
bršlen európsky E1 0,10
1 - 2 - 3 - 4

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy