Vytlačiť

Teplomilné panónske dubové lesy

Teplomilné panónske dubové lesy


Kód biotopu

91H0

Kód Natura 2000

91H0

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

134

Priemerná plocha TML

125 170 m2

Počet mapovateľov

23

Počet vykonaných návštev na TML

242

Priemerný počet druhov v zázname

70


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Cornus mas (565),Acer campestre (524),Carpinus betulus (378),Sorbus torminalis (377),Ligustrum vulgare (363),Quercus cerris (341),Quercus pubescens (325),Quercus petraea (270),Sorbus aria (260),Fraxinus ornus (247)


Galéria

Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
64.7% 30.7% 4.6%
PAN:
48.9% 29.3% 21.8%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
66.0% 33.3% 0.7%
PAN:
52.2% 44.6% 3.2%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
68.0% 27.3% 4.7%
PAN:
52.2% 26.1% 21.7%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 60,0 %
A04 - pasenie 20,0 %
K02 - biologické procesy 20,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 36,6 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 20,9 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 17,6 %
D01 - dopravné siete 7,2 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 5,9 %
I01 - druhové invázie 4,6 %
B02 - Obnova lesa a manažment 2,6 %
A04 - pasenie 1,3 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 1,3 %
H04 - znečistenie ovdušia 0,7 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 50,0 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 18,2 %
I01 - druhové invázie 9,1 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 6,8 %
B02 - Obnova lesa a manažment 5,7 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 4,5 %
D01 - dopravné siete 2,3 %
K02 - biologické procesy 2,3 %
C01 - baníctvo a lomy 1,1 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV