Vytlačiť

Teplomilné panónske dubové lesy

Teplomilné panónske dubové lesy


Kód TML

TML_91H0_063

Dátum monitoringu

15.7.2022

Meno mapovateľa

Lukoťka Ján


Výmera TML

97 205,16 m2

JPRL

3574

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls2.1 - Dubovo-hrabové lesy karpatské 80,00
Ls3.1 - Teplomilné submediteránne dubové lesy 20,00

Pokryvnosť etáže

E3

65,00

E2

5,00


E1

90,00

E0

0,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

230 , 290

Sklon (%)

35,00

Expozícia

JZ

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

99,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

1,00

Stav

Dobrý

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

95,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

100,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

10,00

80,00

Holina, Nálet, Nárast, Kultúra, Mladina (stredná hrúbka porastu (ds) <6cm)
Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

34,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Výborný

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

100,00

Dvojetážový

0,00

Viacetážový

0,00

Stav

Narušený

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

0

Zvlášť cenné

0

Stav

Zlý
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

1

Ležiace

1

Stav

Dobrý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

0,00

1 - Mierne zhoršený

30,00

2 - Stredne zhoršený

65,00

3 - Výrazne zhoršený

5,00

Štandard

Stredne zhoršený

Stav

Narušený

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 0,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
Aktívny manažment bez zásahu za decénium 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
F03.01.01 - škody spôsobené poľovnou zverou Stredná 100,00 V-/B-
I01 - druhové invázie Stredná 30,00 V-/B-
K01.01 - erózia Stredná 50,00 V-/B-
M01.02 - suchá a nedostatok zrážok Vysoká 100,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
Dianthus sp. 0 medzi 1% a 25%
Vicia sp. 1-10 medzi 1% a 25%
Mentha sp. 0 menej ako 1%
Epipactis sp. 1-10 menej ako 1%
javor horský E1 nepôvodné 0,10
javor polný E3 2,00
javor polný E2 0,10
javor polný E1 10,00
Festuca sp. 1-10 menej ako 1%
repík lekársky 0 menej ako 1%
zbehovec plazivý 0 menej ako 1%
jagavka konáristá 11-500 medzi 1% a 25%
trebulka lesná 1-10 menej ako 1%
kopytník európsky 1-10 medzi 1% a 25%
kozinec sladkolistý 1-10 medzi 1% a 25%
mrvica lesná 11-500 medzi 1% a 25%
mrvica peristá 1-10 medzi 1% a 25%
stoklas konáristý 1-10 medzi 1% a 25%
prerastlík kosákovitý 0 menej ako 1%
zvoncek repkovitý 1-10 medzi 1% a 25%
1 - 2 - 3 - 4

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy