Vytlačiť

Teplomilné panónske dubové lesy

Teplomilné panónske dubové lesy


Kód TML

TML_91H0_061

Dátum monitoringu

14.7.2022

Meno mapovateľa

Lukoťka Ján


Výmera TML

93 052,91 m2

JPRL

0294_0

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls2.1 - Dubovo-hrabové lesy karpatské 20,00
Ls3.1 - Teplomilné submediteránne dubové lesy 80,00

Pokryvnosť etáže

E3

70,00

E2

6,00


E1

50,00

E0

0,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

250 , 330

Sklon (%)

50,00

Expozícia

JZ

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

60,00

Invázne

5,00

Stav

Narušený

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

100,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

Stav

Dobrý

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

75,00

95,00

Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Zmiešaný rastový stupeň nižší (stredná hrúbka porastu do 20cm)
Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

0,00

 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

31,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Výborný

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

100,00

Dvojetážový

0,00

Viacetážový

0,00

Stav

Narušený

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

0

Zvlášť cenné

0

Stav

Zlý
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

1

Ležiace

2

Stav

Dobrý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

0,00

1 - Mierne zhoršený

60,00

2 - Stredne zhoršený

35,00

3 - Výrazne zhoršený

5,00

Štandard

Mierne zhoršený

Stav

Dobrý

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 0,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
Aktívny manažment bez zásahu za decénium 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
D01.01 - chodníky, poľné cesty, cyklotrasy Stredná 10,00 V-/B-
I01 - druhové invázie Stredná 20,00 V-/B-
M01.02 - suchá a nedostatok zrážok Stredná 100,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
javor mliecny E1 0,10
hruška obycajná E1 0,10
cerešna vtácia E1 0,10
zob vtácí E1 5,00
drien obycajný E1 5,00
hloh jednosemenný E1 1,00
bršlen európsky E1 0,50
mrvica peristá 1-10 medzi 1% a 25%
mednicka jednokvetá 11-500 medzi 1% a 25%
Asperula odorata (syn.) 11-500 medzi 1% a 25%
lipa malolistá E3 0,10
drien obycajný E3 20,00
Crataegus oxyacantha (syn.) E1 0,50
stoklas konáristý 11-500 menej ako 1%
Chrysanthemum corymbosum (syn.) 0 menej ako 1%
kozinec sladkolistý 1-10 menej ako 1%
netýkavka malokvetá invázne 1-10 medzi 1% a 25%
lubovník bodkovaný 1-10 menej ako 1%
plamienok plotný 1-10 menej ako 1%
Lactuca muralis (syn.) 0 menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy