Vytlačiť

Vápnomilné bukové lesy

Vápnomilné bukové lesy


Kód TML

TML_9150_027

Dátum monitoringu

14.6.2022

Meno mapovateľa

Pavlišin Dušan


Výmera TML

39 450,61 m2

JPRL

134 A

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls5.4 - Vápnomilné bukové lesy 100,00

Pokryvnosť etáže

E3

86,00

E2

35,00


E1

80,00

E0

0,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

650 , 750

Sklon (%)

60,00

Expozícia

SV

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

63,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

100,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

1,00

160,00

Holina, Nálet, Nárast, Kultúra, Mladina (stredná hrúbka porastu (ds) <6cm)
Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

50,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Výborný

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

0,00

Dvojetážový

0,00

Viacetážový

100,00

Stav

Výborný

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

3

Zvlášť cenné

2

Stav

Výborný
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

2

Ležiace

3

Stav

Výborný

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

100,00

1 - Mierne zhoršený

0,00

2 - Stredne zhoršený

0,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Zdravý

Stav

Výborný

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 0,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
Aktívny manažment bez zásahu za decénium 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
F03.01 - poľovníctvo Nízka 1,00 V-/B+
F03.01.01 - škody spôsobené poľovnou zverou Nízka 1,00 V-/B-
G01.02 - pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia Nízka 1,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
javor horský E1 10,00
javor horský E2 2,00
javor horský E3 15,00
javor mliecny E1 1,00
javor mliecny E3 0,10
zbehovec ženevský 0 menej ako 1%
kopytník európsky 501+ medzi 1% a 25%
smlz pestrý 501+ nad 25%
zvoncek prhlavolistý 1-10 menej ako 1%
zvoncek repkovitý 0 menej ako 1%
žerušnicník piesocný 1-10 menej ako 1%
ostrica prstnatá 1-10 medzi 1% a 25%
ostrica horská 1-10 menej ako 1%
ostrica biela 501+ nad 25%
prilbovka biela 1-10 menej ako 1%
pichliac lepkavý 11-500 medzi 1% a 25%
skalník ciernoplodý E1 0,50
hloh jednosemenný E1 0,10
hloh obycajný E1 0,10
luskác lekársky 1-10 menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4 - 5

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy