Vytlačiť

Vápnomilné bukové lesy

Vápnomilné bukové lesy


Kód TML

TML_9150_073

Dátum monitoringu

24.5.2022

Meno mapovateľa

Pavlišin Dušan


Výmera TML

110 487,80 m2

JPRL

866 B

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls4 - Lipovo-javorové sutinové lesy 5,00
Ls5.4 - Vápnomilné bukové lesy 95,00

Pokryvnosť etáže

E3

82,00

E2

24,00


E1

50,00

E0

0,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

520 , 730

Sklon (%)

80,00

Expozícia

V

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

42,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

100,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

1,00

180,00

Holina, Nálet, Nárast, Kultúra, Mladina (stredná hrúbka porastu (ds) <6cm)
Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

48,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Výborný

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

0,00

Dvojetážový

0,00

Viacetážový

100,00

Stav

Výborný

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

3

Zvlášť cenné

3

Stav

Výborný
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

3

Ležiace

2

Stav

Výborný

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

100,00

1 - Mierne zhoršený

0,00

2 - Stredne zhoršený

0,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Zdravý

Stav

Výborný

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (pasívny) 100,00

Pasívny manažment biotopu Podiel (%)
Pasívny manažment - vývoj bez významného vplyvu človeka 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
F03.01 - poľovníctvo Nízka 1,00 V-/B+
F03.01.01 - škody spôsobené poľovnou zverou Nízka 1,00 V-/B-
G01.02 - pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia Nízka 1,00 V-/B-
H05.01 - odpadky a pevný odpad Nízka 1,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
jarabina brekynová E2 0,10
kopytník európsky 501+ medzi 1% a 25%
bodliak sivastý 11-500 menej ako 1%
javor mliecny E2 0,50
ostrica prstnatá 501+ medzi 1% a 25%
žerušnica nedotklivá 0 menej ako 1%
javor horský E2 0,50
ostrica horská 501+ medzi 1% a 25%
hrdobarka obycajná 1-10 menej ako 1%
javor polný E2 0,50
mrvica peristá 1-10 menej ako 1%
náprstník velkokvetý 1-10 menej ako 1%
jarabina vtácia E2 0,50
mednicka ovisnutá 501+ medzi 1% a 25%
šalvia lepkavá 0 menej ako 1%
jarabina mukynová E2 2,00
oman mecolistý 1-10 menej ako 1%
betonika lekárska 0 menej ako 1%
buk lesný E2 15,00
fialka lesná 1-10 medzi 1% a 25%
1 - 2 - 3 - 4 - 5

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy