Vytlačiť

Vápnomilné bukové lesy

Vápnomilné bukové lesy


Kód TML

TML_9150_073

Dátum monitoringu

24.5.2022

Meno mapovateľa

Pavlišin Dušan


Výmera TML

110 487,80 m2

JPRL

866 B

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls4 - Lipovo-javorové sutinové lesy 5,00
Ls5.4 - Vápnomilné bukové lesy 95,00

Pokryvnosť etáže

E3

82,00

E2

24,00


E1

50,00

E0

0,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

520 , 730

Sklon (%)

80,00

Expozícia

V

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

42,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

100,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

1,00

180,00

Holina, Nálet, Nárast, Kultúra, Mladina (stredná hrúbka porastu (ds) <6cm)
Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

48,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Výborný

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

0,00

Dvojetážový

0,00

Viacetážový

100,00

Stav

Výborný

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

3

Zvlášť cenné

3

Stav

Výborný
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

3

Ležiace

2

Stav

Výborný

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

100,00

1 - Mierne zhoršený

0,00

2 - Stredne zhoršený

0,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Zdravý

Stav

Výborný

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (pasívny) 100,00

Pasívny manažment biotopu Podiel (%)
Pasívny manažment - vývoj bez významného vplyvu človeka 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
F03.01 - poľovníctvo Nízka 1,00 V-/B+
F03.01.01 - škody spôsobené poľovnou zverou Nízka 1,00 V-/B-
G01.02 - pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia Nízka 1,00 V-/B-
H05.01 - odpadky a pevný odpad Nízka 1,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
javor horský E2 0,50
javor horský E1 2,00
javor horský E3 0,50
javor polný E2 0,50
javor polný E1 2,00
javor polný E3 0,50
javor mliecny E3 0,50
javor mliecny E2 0,50
javor mliecny E1 1,00
samorastlík klasnatý 0 menej ako 1%
zbehovec ženevský 1-10 medzi 1% a 25%
veternica hájna 501+ menej ako 1%
arábka strmobylová 1-10 menej ako 1%
udatník lesný 1-10 medzi 1% a 25%
kopytník európsky 501+ medzi 1% a 25%
slezinník zelený 501+ menej ako 1%
betonika lekárska 0 menej ako 1%
mrvica peristá 1-10 menej ako 1%
smlz pestrý 1-10 medzi 1% a 25%
jarva obycajná 1-10 medzi 1% a 25%
1 - 2 - 3 - 4 - 5

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy