Vytlačiť

Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy

Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy


Kód TML

TML_91G0_077

Dátum monitoringu

30.6.2022

Meno mapovateľa

Lukoťka Ján


Výmera TML

147 594,90 m2

JPRL

73

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls2.2 - Dubovo-hrabové lesy panónske 100,00

Pokryvnosť etáže

E3

90,00

E2

40,00


E1

70,00

E0

0,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

220 , 250

Sklon (%)

20,00

Expozícia

JZ

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

78,00

Invázne

2,00

Stav

Dobrý

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

60,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

40,00

Stav

Dobrý

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

75,00

95,00

Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Zmiešaný rastový stupeň nižší (stredná hrúbka porastu do 20cm)
Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

15,00

95,00

Holina, Nálet, Nárast, Kultúra, Mladina (stredná hrúbka porastu (ds) <6cm)
Zmiešaný rastový stupeň nižší (stredná hrúbka porastu do 20cm)
Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

0,00

 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

40,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Výborný

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

60,00

Dvojetážový

20,00

Viacetážový

20,00

Stav

Dobrý

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

4

Zvlášť cenné

1

Stav

Výborný
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

1

Ležiace

1

Stav

Dobrý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

0,00

1 - Mierne zhoršený

50,00

2 - Stredne zhoršený

45,00

3 - Výrazne zhoršený

5,00

Štandard

Mierne zhoršený

Stav

Dobrý

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 0,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
Aktívny manažment bez zásahu za decénium 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
D01.01 - chodníky, poľné cesty, cyklotrasy Stredná 60,00 V-/B-
F03.01.01 - škody spôsobené poľovnou zverou Nízka 100,00 V-/B-
I01 - druhové invázie Stredná 5,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
Carex sp. 1-10 medzi 1% a 25%
javor polný E1 5,00
javor polný E2 5,00
javor polný E3 0,50
zbehovec plazivý 1-10 menej ako 1%
lopúch väcší 0 menej ako 1%
ovsík obycajný nepôvodné 0 menej ako 1%
kozinec sladkolistý 1-10 medzi 1% a 25%
mrvica lesná 1-10 medzi 1% a 25%
stoklas konáristý 1-10 menej ako 1%
zvoncek broskynolistý 0 menej ako 1%
ostrica horská 1-10 medzi 1% a 25%
ostrica chlpatá 1-10 medzi 1% a 25%
ostrica lesná 1-10 menej ako 1%
hrab obycajný E2 15,00
hrab obycajný E1 0,50
hrab obycajný E3 25,00
konvalinka vonavá 1-10 medzi 1% a 25%
drien obycajný E1 0,50
drien obycajný E3 0,50
1 - 2 - 3 - 4

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy