Vytlačiť

Vápnomilné bukové lesy

Vápnomilné bukové lesy


Kód TML

TML_9150_098

Dátum monitoringu

9.6.2022

Meno mapovateľa

Gizela Jaroslav


Výmera TML

160 213,56 m2

JPRL

449a

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls5.4 - Vápnomilné bukové lesy 100,00

Pokryvnosť etáže

E3

70,00

E2

1,00


E1

18,00

E0

0,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

480 , 790

Sklon (%)

100,00

Expozícia

JZ

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

15,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

100,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

20,00

150,00

Zmiešaný rastový stupeň nižší (stredná hrúbka porastu do 20cm)
Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

6,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Narušený

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

90,00

Dvojetážový

10,00

Viacetážový

0,00

Stav

Narušený

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

2

Zvlášť cenné

3

Stav

Výborný
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

2

Ležiace

3

Stav

Výborný

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

20,00

1 - Mierne zhoršený

70,00

2 - Stredne zhoršený

10,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Mierne zhoršený

Stav

Dobrý

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (pasívny) 0,00

Pasívny manažment biotopu Podiel (%)
Pasívny manažment - vývoj bez významného vplyvu človeka 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
F03.01.01 - škody spôsobené poľovnou zverou Nízka 5,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
Clinopodium sp. 0 menej ako 1%
žltuška orlíckolistá 1-10 menej ako 1%
chlpánik obycajný 0 menej ako 1%
zvoncek repkovitý 1-10 menej ako 1%
mrvica peristá 1-10 medzi 1% a 25%
luskác lekársky 1-10 menej ako 1%
lipnica hájna 0 menej ako 1%
hrdobarka obycajná 1-10 menej ako 1%
ostrica biela 11-500 medzi 1% a 25%
valeriána trojená 0 menej ako 1%
krucinka nemecká 0 menej ako 1%
zob vtácí E1 0,10
žltuška orlíckolistá 0 menej ako 1%
krucinka farbiarska 0 menej ako 1%
svíb krvavý E1 0,50
slezinník zelený 0 menej ako 1%
peracina Robertova 0 menej ako 1%
lipa velkolistá E1 0,10
lulkovec zlomocný 0 menej ako 1%
betonika lekárska 0 menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4 - 5

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy