Vytlačiť

Vápnomilné bukové lesy

Vápnomilné bukové lesy


Kód TML

TML_9150_020

Dátum monitoringu

9.5.2022

Meno mapovateľa

Pirchala Martin


Výmera TML

144 211,59 m2

JPRL

383

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls3.1 - Teplomilné submediteránne dubové lesy 40,00
Ls5.4 - Vápnomilné bukové lesy 60,00

Pokryvnosť etáže

E3

90,00

E2

5,00


E1

12,00

E0

0,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

390 , 670

Sklon (%)

70,00

Expozícia

J

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

12,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

100,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

20,00

150,00

Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

15,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Dobrý

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

70,00

Dvojetážový

30,00

Viacetážový

0,00

Stav

Dobrý

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

3

Zvlášť cenné

1

Stav

Dobrý
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

1

Ležiace

3

Stav

Dobrý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

20,00

1 - Mierne zhoršený

80,00

2 - Stredne zhoršený

0,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Zdravý

Stav

Dobrý

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (pasívny) 0,00

Pasívny manažment biotopu Podiel (%)
Pasívny manažment - vývoj bez významného vplyvu človeka 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
D01.01 - chodníky, poľné cesty, cyklotrasy Nízka 1,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
buk lesný E3 80,00
buk lesný E1 10,00
borovica lesná E3 55,00
dub zimný E3 13,00
jasen štíhly E3 0,50
jarabina brekynová E3 2,00
hrab obycajný E3 0,50
javor horský E3 0,50
buk lesný E2 1,00
hloh jednosemenný E2 1,00
kokorík vonavý 1-10 menej ako 1%
lipa velkolistá E3 0,50
javor polný E3 0,50
javor horský E1 5,00
jasen štíhly E1 2,00
brest horský E1 0,50
javor polný E1 1,00
drien obycajný E1 1,00
zob vtácí E1 1,00
hloh jednosemenný E1 0,50
1 - 2 - 3 - 4

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy