Vytlačiť

Vápnomilné bukové lesy

Vápnomilné bukové lesy


Kód TML

TML_9150_020

Dátum monitoringu

9.5.2022

Meno mapovateľa

Pirchala Martin


Výmera TML

144 211,59 m2

JPRL

383

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls3.1 - Teplomilné submediteránne dubové lesy 40,00
Ls5.4 - Vápnomilné bukové lesy 60,00

Pokryvnosť etáže

E3

90,00

E2

5,00


E1

12,00

E0

0,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

390 , 670

Sklon (%)

70,00

Expozícia

J

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

12,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

100,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

20,00

150,00

Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

15,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Dobrý

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

70,00

Dvojetážový

30,00

Viacetážový

0,00

Stav

Dobrý

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

3

Zvlášť cenné

1

Stav

Dobrý
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

1

Ležiace

3

Stav

Dobrý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

20,00

1 - Mierne zhoršený

80,00

2 - Stredne zhoršený

0,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Zdravý

Stav

Dobrý

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (pasívny) 0,00

Pasívny manažment biotopu Podiel (%)
Pasívny manažment - vývoj bez významného vplyvu človeka 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
D01.01 - chodníky, poľné cesty, cyklotrasy Nízka 1,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
jasen štíhly E1 2,00
Buglossoides purpurocaeruleum (syn.) 1-10 menej ako 1%
javor horský E1 5,00
zlatobyl obycajná 0 menej ako 1%
javor polný E3 0,50
zvoncek broskynolistý 1-10 menej ako 1%
lipa velkolistá E3 0,50
lykovec jedovatý 1-10 menej ako 1%
kokorík vonavý 1-10 menej ako 1%
lipkavec Schultesov 11-500 medzi 1% a 25%
hloh jednosemenný E2 1,00
mliecnik mandlolistý 1-10 medzi 1% a 25%
buk lesný E2 1,00
jahoda obycajná 1-10 medzi 1% a 25%
javor horský E3 0,50
mednicka ovisnutá 11-500 medzi 1% a 25%
hrab obycajný E3 0,50
ostrica biela 1-10 medzi 1% a 25%
jarabina brekynová E3 2,00
konvalinka vonavá 0 menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy