Vytlačiť

Vápnomilné bukové lesy

Vápnomilné bukové lesy


Kód TML

TML_9150_029

Dátum monitoringu

4.5.2022

Meno mapovateľa

Garčár Marek


Výmera TML

69 540,54 m2

JPRL

15

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls5.1 - Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy 60,00
Ls5.4 - Vápnomilné bukové lesy 40,00

Pokryvnosť etáže

E3

70,00

E2

10,00


E1

15,00

E0

5,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

420 , 500

Sklon (%)

15,00

Expozícia

J

 

Poznámky

Biotop 9150 v SZ 1/3 TML, pri hrebeni plytšia pôda, miestami skalky. V minulosti jednotlivá ťažba. Na JZ okraji približovacia cesta, cez TML vedie náučný chodník.


A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

15,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

50,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

50,00

Stav

Dobrý

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

2,00

100,00

Holina, Nálet, Nárast, Kultúra, Mladina (stredná hrúbka porastu (ds) <6cm)
Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Podiel rovnoveké %

2,00

90,00

2,00

90,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

2,00

150,00

Holina, Nálet, Nárast, Kultúra, Mladina (stredná hrúbka porastu (ds) <6cm)
Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

6,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Narušený

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

40,00

Dvojetážový

40,00

Viacetážový

20,00

Stav

Dobrý

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

1

Zvlášť cenné

2

Stav

Dobrý
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

0

Ležiace

1

Stav

Narušený

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

90,00

1 - Mierne zhoršený

10,00

2 - Stredne zhoršený

0,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Zdravý

Stav

Výborný

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 0,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
Aktívny manažment bez zásahu za decénium 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
D01.01 - chodníky, poľné cesty, cyklotrasy Nízka 2,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
buk lesný E3 70,00
borovica lesná E3 5,00
jarabina brekynová E3 0,10
smrek obycajný E3 nepôvodné 0,10
buk lesný E2 2,00
zob vtácí E2 2,00
Crataegus oxyacantha (syn.) E2 2,00
buk lesný E1 5,00
dub zimný E1 0,50
zob vtácí E1 2,00
drien obycajný E1 1,00
kalina obycajná E1 0,50
javor polný E1 0,50
Lonicera sp. E1 0,10
Rosa sp. E1 0,50
kalina siripútková E1 0,50
Crataegus oxyacantha (syn.) E1 1,00
jarabina brekynová E1 0,50
jasen štíhly E1 0,10
borievka obycajná E1 0,10

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy